Øystein Haga spør Durapart

Å sage over greiner man sitter på

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Øystein Haga

Øystein Haga
Foto: Jan Kløvstad

Durapart i Aust-Agder gjør et flott arbeide for å få folk tilbake i aktivitet.
Derfor er det undring at man hører at Skiltforeningen som representerer mange småbedrifter innen skiltnæringen, opplever at det tilbys kunstig lave priser i anbudsrundene fra Profilservice, som er en avdeling i Durapartsystemet.
Skiltforeningen forstår ikke at det er mulig å kjøre slike lave priser i konkurransene uten sterk offentlig finansiering og mener at det offentlig eide selskapet dumper prisene med offentlige penger.
Jeg forstår de som mener at det er underlig at et selskap, som har til formål på føre folk tilbake til arbeidslivet, så til de grader utkonkurrerer det samme arbeidslivet. Sager Durapart over den greinen de selv sitter på?
I dag er det vanskelig å få innsyn i regnskapet i selskapet. Profilservice som er en selvstendig avdeling innen Durapart har ingen krav om innsyn, slik et aksjeselskap har.
Mine to spørsmål til Durapart blir derfor:
1. Kan Durapart redegjøre for hvilke tiltak de har, som sikrer at ikke offentlige midler blir brukt for å tilby kunstige lave priser i anbudskonkurranser.

2. Har det vært vurdert å gjøre Profilservice til et aksjeselskap slik at regnskapene er offentlig tilgjengelige.

Øystein Haga , fylkestingmedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**