Grønne Drammen

Drammen skal snart feire sitt 200-års jubileum, og mens bybursdagen nærmer seg, sitter enkelte av oss mest og lurer på hva som vil skje med det gamle Drammen, midt i hamskiftet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jeg tenker ikke bare på bygninger, fontener, brolegning, men på byens levende ornamenter, trærne, høyt over gatebildet. Det snakkes mye om universelt utformede grønne lunger på bakkenivå, noe vi selvsagt ønsker å ha — men hva med de grønne lungene som allerede strekker seg som et bladrikt bånd langs gatene og parkene? Byen vår har mange store, gamle trær som utgjør en viktig del av bybildet, men dem er det ingen som snakker om. Jeg vil snakke om dem.

 Gamle trær er både arv og kultur.

Gamle trær er både arv og kultur.
Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Bytrær
Da trærne i gågata på Bragernes ble kuttet ned for å gjøre plass til arbeidene med nytt veidekke, ble fem på gata spurt om hva de mente om dette. De fleste var likegyldige, hadde ikke en gang lagt merke til det, hvorfor var det viktig? Nedre Storgate er en handlegate, skal man gå der og se på trær? Den jevne Drammenser lot seg ikke merke med det, tok det som en del av pakka og gikk videre på handleturen. Verre var det imidlertid da trærne forsvant fra Strømsø torg, da jeg talte stubber og kom til 16 stk, lønn og lind, kuttet ned og fraktet vekk for å gi plass til det nye og fine. Da var det flere hoder som snudde seg. Trærne på Strømsø var mer opplagte, mer midt i byen, de ble savnet.

Økosystemer
Jeg skrev på Facebook at jeg sørget over tapet av dem, og fikk flere tomler på denne oppføringen enn jeg til da hadde oppnådd med noe innlegg. Trærne er nemlig viktige! Det ser man så snart de blir borte. I en handlegate er det mindre opplagt, men et torg viser hva de har å si. Bybildet blir et annet.
Men trær er ikke bare "pynt" i en by — gamle trær er egne økosystemer, de er arv, de er kultur. Det er på tide å bevisstgjøre deres rolle — ikke bare som grønne innslag blant betong, granitt og asfalt, men som noe vi felles forvalter, på vegne av våre forfedre og våre etterkommere, på vegne av fugler, bier, biller og mark.

Ida Marie Brown vil stille krav til felling av trær i sentrum.

Ida Marie Brown vil stille krav til felling av trær i sentrum.
Foto: Torbjørn Tandberg

Byplanlegging
Drammen Venstre ønsker å sette strenge krav til felling av trær i forbindelse med utbygging i bysentrum. Store og gamle trær må tas med i regnestykket når man planlegger nytt — på samme måte som eldre bebyggelse må de kartlegges fra skissestadiet. Vi kan ikke lenger leve med at trærne våre blir sett på som perifere detaljer i byplanleggingen, luket vekk som ugress der de er til hinder for nye planer.

Mangfold
Hodet er den eneste trekrone som vokser inn i himmelen, skrev Drammenspoeten Triztan Vindtorn i en av sine boktitler, men så luftig er det dessverre lenge siden vi befant oss. I det meste av byplanleggingen holder vi oss langt under trekronene, all tenkning skjer fra bakken og opp. Jeg håper imidlertid at vi snart kan løfte hodene våre til en høyde der vi kan se vårt felles ansvar, for trærne, for arven og for mangfoldet i byen vår. Drammen er en flott by, Drammen er en grønn by. La oss bidra til å holde den slik.

Ida Marie Brown
Bystyrekandidat
Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**