“Den siste olje?”

I Norge bruker vi mest energi i verden per innbygger. Vi bruker mest vann i verden og vi topper statistikken når det gjelder CO2-utslipp. Vi er også kåret til det beste landet å bo i av FN flere år på rad. Vår levestandard og vårt forbruk er langt utenpå det jordkloden kan tåle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er i hovedsak oljen som er årsak til vår rikdom og vårt forbruk. Festen startet da oljen begynte å strømme fra Ekofisk i 1972. Vi har i dag det motsatte problemet av alle andre land i verden, bortsett fra Venezuela, noen arabiske stater og Brunei; vi vet ikke hvordan vi skal forvalte alle pengene salget av olje og gass har gitt oss!

Statens pensjonsfond sliter med å finne verdige bedrifter og stater (obligasjoner) å investere i. Det viser seg at det ikke er så lett å være etisk korrekt i alle ledd i den globale økonomien. I tillegg er verdiene usikre. Verdensøkonomien skaker i sammenføyningene og gårsdagens børsvinnere kan gå konkurs på et lite blunk. Mange nasjonalstater begynner også å få betalingsproblemer på sin gjeld (Portugal, Hellas, Spania, Irland). Usikkerheten knyttet mot våre 3000 milliarder papirkroner i pensjonsfondet-utland (tidl. oljefondet) er stor, ja mange ganger større enn om oljen hadde blitt liggende "på vent" i reservoarene under Nordsjøen.

For kunne det latt seg gjøre å vente litt? Å utvinne olje i et enda mer moderat tempo enn den naturlige nedtrappingen tilsier?

Konsekvensene for oljesektoren ville nok bli store. Noen oljeselskaper ville miste interessen for å drive virksomhet i Norge. Oljemiljøet ville avta i størrelse. Arbeidsplasser kan gå tapt, også i selskaper som leverer til oljeindustrien. Høyteknologiske miljøer, som i dag er blant de beste i verden, måtte sette ny fart for å finne nye markeder for ikke å komme "under kritisk masse" i antall hoder. Vi, nasjonen Norge, ville oppleve at en del kompetanse flagger ut. De direkte inntektene fra oljesalget (via Statoil) ville falle og oljeskattene ville minske. Staten måtte da finne nye inntekter/skatter eller redusere sin aktivitet. Det ville sannsynligvis bli mindre overføringer til kommunene. Stats- og kommuneansatte ville miste jobbene sine. Er dette et skrekkscenario?
Kanskje men, denne situasjonen vil jo komme på oss en dag uansett. Reservoarene tømmes sakte men sikkert. Og enda raskere reduksjon får vi dersom det ikke lønner seg å starte utvinning på nye felt. I dag, med betydelig uro i de arabiske landene, er oljeprisen raskt oppe i over 100 dollar per fat. Men hva hvis denne "normaliserer" seg på rundt 60 dollar per fat? Det skal nemlig høyere pris enn 100 dollar til for å rettferdiggjøre nye prosjekter når vi må bore på dypt vann og i små reservoarer.

Det ville være smart å starte en selvpålagt, styrt og langsiktig omstilling vekk fra oljeavhengigheten mens vi ennå har litt i reservoarene! Men, mye tyder på at det er vanskelig å omstille seg når man har en god oljepute å hvile hodet på! Se bare på den manglende interessen det er for å satse reelt på alternative energikilder og oppgradering av vannkraftverk i Norge! Forsterket innsats på ulike ENØK-tiltak vil alene kunne spare 3-4 Alta-kraftverk.

Og hva med miljørisikoen? Hva med de unike og sårbare naturområdene nordover langs kysten? Vil vi spille russisk rulett med kanskje det mest produktive området i verden når det gjelder matproduksjon? All ingeniørkompetansen til tross; det er en risiko forbundet med alle fasene; både letingen, prøveboringen, driftsfasen med lasting (eller ilandføring via undervannsbrønner) og avslutning/stengning. Stadig vanskeligere værforhold med mer ekstremvær gjør ikke jobben noe lettere. Utslipp kan gjøre stor skade både over og under vann.

Når staten setter i gang med leting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir skytingen fra seismikkskipene et problem i seg selv. Under testing av utstyr døde mesteparten av fisken i et oppdrettsanlegg flere kilometer unna Og fra andre områder utenfor kysten (Oseberg) vet vi at det ble skutt i 49 runder for å få kartlagt reservoarene godt nok. Letingen er altså i seg selv en alvorlig trussel mot livet i havet!

I tillegg må nevnes at fremtidige generasjoner vil gråte salte tårer når de får høre at vår generasjon brant opp det sorte gullet; hydrokarbonene er nemlig et av de mest anvendelige stoffene vi vet om. Oljen burde brukes til alt annet enn bilmotorer og energiproduksjon! (Sjekk selv hva det er mulig å bruke olje til).
Det jeg ønsker å formidle til deg nå er ganske enkelt:
Vi må ikke gå videre med oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen! Vi må starte omstillingen av det norske samfunnet og den norske økonomien til å bli mindre avhengig av oljen NÅ. Det er det som er god økonomi! Ordet økonomi betyr "fornuftig hushold". Det er på tide vi tar til fornuft!

Olav Breivik
Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**