Kvalitetssikring av læremidler

Venstres landsstyre skriver i en uttalelse i forbindelse med helgens landsstyremøte på Hønesfoss at de ønsker å stimulere til bedre læremidler gjennom et nasjonalt senter for læringsressurser. Et slikt senter, mener Venstres landsmøte, vil kunne bidra til bedre kvalitet i opplæring på alle trinn i utdanningssystemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bøker, skole

Før eksisterte godkjenningsordningen for læreverk. Den ble opphevet i år 2000. Undersøkelser har vist at etter at ordningen forsvant har kvaliteten på læremidler blitt dårligere. I dag kan hvem som helst utgi læremidler, både trykte og digitale. Selv om det er store forlag med gode kvalitetsrutiner som dominerer markedet, finnes det også læremidler som ikke er gode. Venstres landsstyre ønsker ikke godkjenningsordningen tilbake, men vi ønsker et nasjonalt senter som kan være med på å sikre kvaliteten, og som kan hjelpe skolene til å orientere seg i det store utvalget vi har i dag.

Læreverkene styrer mye av undervisningen i norsk skole. All kunnskap formidles gjennom språk, og det er avgjørende at lærebøkene som brukes er gode, både faglig, språklig og pedagogisk. Et nasjonalt senter kan være en forbrukerveileder som kan fortelle på et objektivt grunnlag hva som er gode læremidler, og som kan gi råd til lærerne om hvordan læremidlene kan brukes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**