Historie og ideologi

Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet 28. januar 1884. Johan Sverdrup, Venstres første leder, sto i spissen for innføringen av parlamentarismen i Norge. Venstres ideologi er liberalismen. Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Logo Venstre

Foto: Venstre

Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte og ansvar for hverandre liberalismens kjerne. Venstre fikk til viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett.

Partiet har gjennom historien stått for store sosiale reformer, som innføring av fellesskolen og likestilling mellom kjønnene. 1900-tallets største sosiale reform, folketrygden, ble innført etter Venstres modell i 1967. Fremdeles er det mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre. Til venstre for oss ligger sosialisme og sosialdemokrati, som står for en sterk stat og sentralisert politisk styring. Dette hemmer enkeltmenneskets frihet og ansvar. Til høyre ligger konservative og liberalistiske partier, som vil ha mindre politisk styring og fellesskap, og som derfor skaper grobunn for offentlig fattigdom og for store sosiale forskjeller.

Venstre er Norges sosialliberale parti. En liberal politikk er det beste utgangspunket for å løse framtidens utfordringer. Venstre prioriterer skole, miljø, småbedrifter og velferd.

Bli medlem i Risør Venstre og stem Venstre ved høstens valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**