Bussproblem for planutvalget

Frp. synes det er mange nok i bussen som planutvalget bruker allerede – og bruker det som argument mot utvidelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bussreklame

Foto: H. Bast

Planutvalget avgjør byggesakene i kommunen, og har stor innflytelse på saksgangen på område- og reguleringsplanene. De fleste kommunene har syv til elleve medlemmer. I Larvik består utvalget av fem personer som kommer fra Høyre, Frp, Ap, Larvikslista og Krf.
Med så få medlemmer blir gjerne både byggesaker og store plansaker avgjort med et lite flertall på tre.

Venstre mener spredning av makt er svært viktig. Vi la frem forslag om at planutvalget skulle utvides, men her møtte vi motstand. Hele Fremskrittspartiet, hele Arbeiderpartiet og de fleste i Høyre satte foten ettertrykkelig ned mot å få flere inn i det arbeidet som betyr så mye for enkeltpersoner og tiltak i Larvik kommune.

Argumentene mot utvidelse har stort sett vært fraværende, men Ingar Døhler fra Frp. var klar på at det ville bli et stort problem med flere medlemmer, han mente nemlig det ikke ville være plass i bussen man bruker til befaring. Dette sa han fra talerstol da saken var oppe for to år siden og høstet alminnelig latter og smil den gangen. Nå viste det seg imidlertid at dette var et alvorlig ment argument. Per Manvik brukte den samme begrunnelsen under siste behandling denne måneden,- i fullt alvor.

Konklusjonen må dermed bli at viljen til å konsentrere makt er såpass stor at den grenser til det latterlige — om ikke konsekvensene var så alvorlige for innbyggerne i Larvik kommune.

Hallstein Bast (V)
Ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**