Stem på Erna Ekenes Olsen

Erna Ekenes Olsen står som nr. 28 på Larvik Venstre sin valgliste. Hun er 67 år og bor på Gon. Tidligere har hun blant annet bodd på Torstrand, Verningen, Langestrand. Hennes hjertesak er plansaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Erna E Olsen - halvfigur

Foto: Line Loholt

Slik beskriver Erna Ekenes Olsen seg selv:
Jeg vokste opp ytterst på Torstrand. Jeg utdannet meg først innen Postverket, men videreutdannet med til adjukt med fagene historie, sosiologi, religionshistorie og spes.ped.

Jeg er gift og har tre voksne barn og bosatt på Gon. Jeg har vært i politikken siden 60-tallet. Først som vara til kommunestyret i Tjølling. Etter kommunesammenslåingen kom jeg inn kommunestyret i Larvik og satt der i to perioder. Deretter gikk jeg inn i fylkespolitikken og satt der i en periode, senere to perioder som varamedlem.

Jeg sitter nå som fast medlem i hovedutvalget for undervisning. Andre interesser har i alle år vært speiderarbeidet. Der har jeg har fulgt systemet fra patruljefører til kretsleder i Vestfold.

Hvorfor skal folk stemme Venstre?

Som speiderleder ble miljøaspektet og viktige samfunnsspørsmål en viktig faktor til at valget ble Venstre. Litt senere kom også skolepolitikken og småbedriftenes vilkår. Åpenhet og lav terskel til å ta egne valg, uten at alt skal være ferdig regulert, er en viktig sak for meg

Hvordan bør Larvik se ut i 2020?

Indre havn håper jeg er ferdig med små sjøboder til forretninger,kafeer og gallerier. Jernbanestajonen får andre aktiviteter og stasjonen blirlagt under bakken. Torstrand ha fått sitt etterlengtet naturområde og ny bro er lagt over Lågen fra Hegdal. Vi har fått flere planta trær som erstatning for de gamle som var her på 50-tallet. Prinsegata er blitt den gamle gode hovedgata med mange nye småbutikker. Det er mange folk i byen som ser ut til å trives i sentrum.

Du er turistguide for en dag i Larvik, hva ville du vist frem?

Jeg ville begynne med å ta dem med ut til Håkestadbruddet og vise dem Larvikitten. Deretter dra ut til Ulabrand og innover til Kaupang for å få bakgrunn til utstilling på Sjøfartsmuseet.Videre vil turen gå til Mølen og vikingtiden der.Vi dra videre til Minnehallen i Staver, Stavern kirke og en tur rundt i leiren. Tilbake til Larvik ender vi opp med en omvisning på Herregården for å avslutte med matpause i indre havn eller Bølgen. Da tror jeg turistene har fått nok av inntrykk den dagen. Det er så mye å se i Larviksdistriktet at alt rekker en ikke på en dag. Hedrum og oppover Lågen frister.

Våre kandidater
Frem mot valget kommer alle våre kandidater til å bli presentert på hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**