Milepæl for avfallshåndteringen i Skedsmo

Romerike Avfallsforedling (ROAF) vedtok på tirsdagens representantskapsmøte å investere i et nytt sorteringsanlegg og innføre utsortering av plast og matavfall. — Dette har tatt lang tid, men nå er vi i endelig i mål med en meget god sorteringsløsning som jeg tør påstå blir Norges mest fremtidsrettede avfallshåndtering, både når det gjelder miljøeffekt og brukervennlighet. Dette er en historisk milepæl for Skedsmo og de syv andre kommunene som er med i ROAF-samarbeidet, sier Venstres Boye Bjerkholt, som representerte Skedsmo kommune i møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Søppel

Foto: Microsoft

Når den nye sorteringsløsningen er klar til drift i 2013, vil det ikke medføre noen nye dunker for brukerne. Det vil bli innført en egen pose for matavfall, som skal kastes sammen med restavfallet. Plast skal kastes direkte i restavfallet som før, men vil bli sortert ut maskinelt ved det nye anlegget. Dette betyr også at de avfallssugene som er installert i en rekke borettslag og i sentrumsområder innenfor ROAFs nedslagsfelt, kan benyttes akkurat som tidligere.

— Den optiske sorteringen ved de nye anlegget er mye bedre til å sortere ut plast og annet materiale enn det et vanlig menneske kan. Sammenlignet med manuell sortering, regner vi med at det nye sorteringsanlegget kan plukke ut dobbelt så mye plast. Dermed blir miljøgevinsten større, samtidig som det blir enkelt for brukerne, forklarer Bjerkholt.

Klimaeffekten ved den nye sorteringsløsningen til ROAF er beregnet å være tre ganger så stor som ved sammenlignbare løsninger i andre avfallsselskaper.

— Vi har ligget litt i bakevja når det gjelder avfallssortering, og Venstre har jobbet lenge med å gjøre noe med det. Nå tar vi ikke bare igjen de andre, vi går helt i front og bygger noe som ingen andre har bygd i Norge før. Dette er et resultat av en grundig prosess, et fantastisk godt arbeid i selskapet og en politisk vilje til å sette store ambisjoner, mener Bjerkholt.

Se også:
— Bakstreversk og uansvarlig av Steensrud
La oss gjøre Skedsmo til et miljøfyrtårn
Fremskyndelse av matsortering nedstemt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**