Rett til lærlingplass

I Drammen som i så mange andre kommuner, er det vanskelig å skaffe nok lærlingplasser. Regjeringen vil derfor lovfeste retten til lærlingplass. Er tvang rette veien å gå?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


En rett til lærlingplass kan få mange ikke tiltenkte konsekvenser. Det kan bli kostbart for små bedrifter, lærlingene kan havne i bedrifter de ikke ønsker seg til og det kan bli vanskelig å finne riktig fagområde for alle. Tvang er sjelden beste oppskrift og Venstre i Drammen og nasjonalt ønsker seg minst mulig tvang.

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

På Åssiden videregående skole ønsker de å følge opp egne elever under lærlingtiden. Dette kan være en god løsning, som avhjelper bedrifter som ønsker bedre oppfølging eller ikke har erfaring med lærlinger. En annen løsning er at kommunene selv bidrar i større grad, der de dekker fagområdene hvor det utdannes lærlinger. Spesielt helse- og omsorgssektoren bør kunne ta seg av flere lærlinger. Drammen kommune tar seg av flere og flere lærlinger innen velferdssektoren, og Venstre vil jobbe for at dette tallet økes.

Å ta inn lærlinger bør være en vinn-vinnn situasjon. Bedriften får trent opp unge mennesker til en rimelig penge og eleven får utdanning. Problemet er når bedriften mener elevene kan for lite, stiller for lite opp eller forsvinner ut fra bedriften etter kort tid. Her kan oppfølging fra skolen, som kjenner eleven, være et nøkkelelement.

Når politikk utformes er det alltid gode intensjoner i bunn. Problemet med regjeringens sentralstyrte politikk, er at den stiller seg i veien for gode lokale løsninger. Tvang kan i verste fall føre til en større vegring i bedrifter for å tilby lærlingplass. Venstre oppfordrer regjeringen til å ikke lage systemer som ikke passer for enkeltmennesker. Ikke tving lærlinger eller bedrifter til oppgaver de ikke er komfortable med.

Ulla Nordgarden. 1 kandidat Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**