Shopping og champagne i Skippergata!

Vi skal ha plass til både biler og mennesker i Kvadraturen, men de trenger ikke alltid å være på samme sted. Venstre har foreslått å stenge Skippergata for biler. Da blir det plass til noe annet! Butikkene og kafeene kan flytte ut i gata, og vi kan sette oss ned etter handelen og ta en kopp eller et glass i sola, mens vi venter på neste buss hjem! Det er bra for næringslivet og det er bra for menneskene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Solveig Nilsen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Storbyen er i vekst og i endring. Det betyr at vi må sette fokus på hvordan Kvadraturen og sentrumsnære områder utvikles, både i forhold til bolig, næring og kultur. Sentrum av en storby som Kristiansand skal være levende, åpen, vakker og grønn. Fremtidens bedrifter skapes av enkeltmenneskers innsats og kreativitet. Det krever politikere som sørger for at næringslivet opplever forutsigbarhet, service og rask saksbehandling.

Skal Kvadraturen leve, må den ha rom for alle typer mennesker og virksomheter. Sørlandsparken og Kvadraturen har hver sine kvaliteter som er positive for kommunen. Vi må sørge for en regulering av områdene som sikrer at plasskrevende produksjon og handel kan ligge i Sørlandsparken, mens småhandel og kontorer får plass i sentrum. Byutvikling handler både om å utvikle nytt og om å bevare gammelt særpreg. Det betyr at vi må åpne for økt arealutnyttelse i noen av byens kvartaler, mens andre må bevares.

For Venstre er disse tre punktene blant de viktigste for å skape en kommune som er bra for både bedrifter og mennesker:

• Kommunen skal yte god service til det lokale næringslivet, blant annet gjennom rask saksbehandling og veiledning for gründere og nyetableringer. Det er vår jobb å sikre langsiktig arealplanlegging og forutsigbarhet.

• Venstre vil gjøre deler av Skippergata om til gågate. Samtidig vil vi utvikle såkalte gatetun i området rundt kinoen og ned mot Fiskebrygga og Kilden. Markensgate bør forlenges som gågate eller gatetun ned mot sjøen.

• Øvre og Nedre Torv trenger nytt liv. Det innebærer en tilrettelegging både for torvhandlere, restaurantene i området og andre som ønsker å benytte det åpne byrommet.

Solveig Nilsen Dag Vige Cecilie Nissen bytur

Foto: WestFoto/Henning Vik

Vil du vite mer om hva Kristiansand Venstre mener om disse sakene eller om andre temaer, så finner du programmet vårt ved å trykke her. Jeg håper også du kontakter meg om du har spørsmål, kommentarer eller har noen gode råd å gi. Min e-postadresse er [email protected] og mitt telefonnummer er 92 04 55 60.

Jeg ønsker deg et godt valg!

Hilsen Solveig Nilsen
Venstres andrekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**