Slipp de gamle løs!

Storbyen Kristiansand er en velferdsby. En by som setter folk foran systemer og tenker nytt i omsorgstilbudet for sine borgere. En by der barn ikke opplever fattigdom. En by som løfter de som faller utenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Dag Vige 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

De fleste har det heldigvis godt i Kristiansand i dag — både unge og eldre. Likevel vet vi at noen sliter med å komme seg gjennom dagen og gjennom livet. Det er dem vi har ansvar for å løfte. Det er dem som trenger at vi politikere våger å prioritere. Min viktigste jobb som politiker er å bidra til at Kristiansand blir en by der ingen står på utsiden. Derfor har jeg hovedfokus på de som trenger det mest – ikke på folk flest. Noen sliter med alvorlige rusproblemer, noen er uten tak over hodet – og vi ser foreldre som ikke har til mat på bordet. I Kristiansand skal ingen barn oppleve fattigdom, og ingen mennesker skal stå uten bolig og uten mat.

Vi blir flere og flere eldre, noe som gjør at eldreomsorgen må være et av våre aller viktigste satsingsområder fremover. Ved å fokusere mer på forebygging og rehabilitering, vil flere kunne beholde helsa lenger. Å disponere egen bolig og kunne bo i den så lenge som mulig, er viktig for mange. Utgangspunktet for den kommunale eldreomsorgen må være at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge han eller hun ønsker det. For Venstre handler velferd om å sette folk først. Om å gi de eldre frihet – ikke begrensninger.

Dette er tre av de sakene jeg mener er viktigst for å skape en by der ingen faller utenfor:

• Rehabilitering og forebygging er omsorgstjenestens viktigste oppgaver. Venstre vil innføre tilbud om forebyggende hjemmebesøk til alle innbyggere som ønsker det ved for eksempel 70- eller 75-årsalderen, for å komme tidlig inn med dialog og tilbud.

• Barnevernstjenesten trenger økte ressurser og kompetanse som kan målrettes tiltak for barn og barnefamilier. Flere oppgaver og midler må overføres fra statlig til kommunalt barnevern.

• Vi må verne om gode lavterskel- og akuttilbud til rusavhengige. I tillegg må vi styrke og garantere ettervernstilbudet for de som har gjennomført behandling, blant annet ved å støtte arbeidet som gjøres av frivillige organisasjoner og private aktører.

Dag Vige

Foto: WestFoto

Vil du vite mer om hva Kristiansand Venstre mener om disse sakene eller om andre temaer, så finner du programmet vårt ved å trykke her. Jeg håper også du kontakter meg om du har spørsmål, kommentarer eller har noen gode råd å gi. Min e-postadresse er [email protected] og mitt telefonnummer er 91 58 44 84.

Jeg ønsker deg et godt valg!

Hilsen Dag Vige
Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**