Nye sykefraværsregler

I dag (1. juli) er det innført nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgivere og for legene. Kravene om tidligere og tettere oppfølging skjerpes. Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs og derfor er forebygging og oppfølging av sykefravær viktig sier varaordfører Jan Einar Henriksen (V).

Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs og derfor er forebygging og oppfølging av sykefravær viktig sier varaordfører Jan Einar Henriksen (V).
Foto: Jan Kløvstad

De viktigste endringene er at
• oppfølgingsplan skal være klar senest innen fire uker
• dialogmøte skal være gjennomført innen sju uker
• det er innført sanksjoner for manglende oppfølging

Jeg tror dette er fornuftige grep for å få ned sykefraværet og det er viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver får med seg de nye endringene sier varaordfører i Risør Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**