Hyggelig med pensjonist ros for Venstres forslag

Pensjonistforbundets generalsekretær Harald O Norman gir ros til politikerne for at kommunestyrene ga eldrerådene i Gjerstad og Risør tale og forslagsrett i kommunestyrene. I begge tilfellene var det representanter for Venstre som fremmet forslagene og nettopp det var ikke så overraskende da Venstre alltid har stått å barrikadene for større åpenhet og delaktighet i alle politiske fora.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Jan Einar Henriksens (V) forslag om å gi tale og forslagsrett i bystyret til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnte ble vedtatt med 23 mot 6 stemmer fra AP

Jan Einar Henriksens (V) forslag om å gi tale og forslagsrett i bystyret til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnte ble vedtatt med 23 mot 6 stemmer fra AP
Foto: Venstre

Det startet med at Kai Ove Sandåker (V) fremmet forslag om å gi eldrerådet i Gjerstad tale og forslagsrett i kommunestyret. Det føltes derfor helt naturlig at jeg som representerer pensjonistene og Venstre fremmet et forslag om å gi tale og forslagsrett i bystyret til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne da Risør bystyre behandlet saken om ny politisk behandling, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen, som synes det er hyggelig at Pensjonistpartiet nå gir ros til politikerne for vedtaket som ble fattet med 23 mot 6 stemmer fra AP!

Som varaordfører og leder i Risør Venstre mener jeg at absolutt alle politiske råd og utvalg skal skje i full åpenhet for publikum. Det får vi først til når alle politiske møter er åpne for publikum og samtidig overføres på Internet, noe som er er klart mål for neste bystyreperiode sier Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**