Joda, Venstre vil ha utvikling

Vidar Lande mener at Venstre viser manglende forståelse for positiv utvikling og Arvid Lyngås synes det er helt greit at kommunen putter millioner inn i i planlegging av noe som i beste eller verste fall vil føre til at kommunen sitter igjen med delansvar for drift av et «luftslott» som svært mange mener er feil sentrumsutvikling, og som også kaster vrak på en velegnet høyskolelokalisering på Raumyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Øystein Senum

Foto: Privat

Selvsagt har jeg regnet med tøffe angrep fra alle som på en eller annen måte er fanget av ideen om kunnskaps og kulturpark i Kongsberg sentrum. Jeg er også sikker på at både politikere og administrasjon har gode intensjoner i saken, og at de ønsker det beste for byen. Men selv om jeg har prøvd, har jeg altså ikke klart å bli overbevist om at planene bør videreføres i nåværende form. Min erfaring tilsier at vi bør sette foten ned, tenke alternativt og lytte til hva folk måtte mene.

Jeg skjønner tanken om at vi ofte bør utrede mer for å finne ut hva som er riktig. I Venstre mener vi at i denne saken er ikke det nødvendig. Vi ser helt klart behovet for justering allerede.

Det er sikkert mulig å lage masse fine tegninger av hvordan planene kan realiseres, og det er sikkert mulig å finne investorer som vil bygge. Problemet er bare at kommunen vil sitte igjen med regninger til drift som vi ikke har råd til, og som vil gjøre det enda vanskeligere å finne penger til kommunens viktige tjenester.

Hvorfor ikke forfølge det gode samarbeidet med videregående skole, og utvikle kunnskap og kultur i tilknytning til Bergseminaret. Her er vi igang og det jobbes med noe som er realistisk. Hvorfor ikke invitere til samarbeid med HiBu som kan gjøre det attraktivt å fortsette på Raumyr Men da må næringslivet også sterkere på banen, de er veldig usynlige i planene om kunnskaps- og kulturparken.

Hvis vi først skal tenke på «luftslott», bør det være noen som kan omgjøres til virkelighet og dessuten utvikle bymiljøet på en god måte. Da kan badeanlegg ved Lågen og glasstak over gågata trekkes fram igjen. Hotell på Vestsida i tilknytning til Kirkegata 4 er også planer som bør sees nærmere på.

Til onsdag vil jeg i formannskapet stemme i mot forslag om at kommunen bevilger 1 mill til et forprosjekt for KKP, og jeg tror faktisk at det finnes andre partier som også vil gjøre det. Men flertall for dette får vi nok ikke foreløpig.

Øystein Senum

Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**