Borgerlig flertall i Råde på lokal måling

Resultatene fra julimålingen til surveymonkey.com om politikk i Råde foreligger, og stemmer disse målingene blir det borgerlig flertall i Råde etter valget 12.september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valg 2011

Foto: KRD

Råde-valget følger dermed landstrenden med at de borgerlig tar over mange rød-grønne kommunestyrer. Enkelte stedet i landet er det rent blå-blått flertall, men det er det ikke i Råde i følge denne målingen som ble tatt opp 27.juni-4.juli. For selv om Høyre er i vekst, så tar de hovedsakelig velgere fra FrP, noe som gjør at de er avhengig av minst en av sentrumspartiene for å få flertall. H+FrP har, i følge denne målingen rett i overkant av 43% av velgerne.

På spørsmålet om hvilken samarbeidskonstellasjon som er mest ønsket svarer 30,6% at de ønsker et H+Frp-samarbeid, mens ytterligere 1/4 ønsker samme koalisjon som i Oslo med Frp+H+V. Hele 3/4 av FrPs velgere ønsker kun å samarbeide med H, mens 6 av 10 H-velgere foretrekker den samme konstellasjonen. I Venstre derimot er det nesten 6 av 10 som heller vil ha en sentrum/Høyre-koallisjon.

For øvrig holder Venstre seg stabilt over 15%, noe som tilsvarer de tre forrige målinger fra samme firma. De tar velgere først og fremst fra AP og SV. Sistenevnte stiller som kjent ikke liste i Råde ved dette valget, og ut i fra denne målingen kan det se ut som om de som vanligvis stemmer SV vil fordele seg på AP og V, noe som tilsvarer statistikken fra andre steder i landet. Konsekvensene med at SV ikke stille liste og at SV-velgerne fordeler seg på V og AP hadde ved forrige valg gjort at AP hadde mistet en representant i kommunestyret til nettopp V på tross av at AP hadde fått flere stemmer.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**