Nok en veiutbedring iverksettes

Mandag 11. juli 2011 starter arbeidet med utbedring og asfaltering for første del av Sørbøveien. Dermed et vi godt i gang med oppjustering og asfaltering av kommunale veier i hele Risør, sier varaordfører og leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Velgerne bør merke seg hvem som var pådrivere for å få utbedret veger i Risør

Velgerne bør merke seg hvem som var pådrivere for å få utbedret veger i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Vi er allerede ferdige med veiutbedringen fra Hope skole til Karolina hvor det også ble etablert fortau og veibelysning for å øke sikkerheten for alle som ferdes i området og det tror jeg var en riktig prioritering sier Henriksen, som mener det var et svært viktig tiltak for å styrke bosettingen og opprettholde en fullverdig barnehage- og skoletilbudet på Hope.

Vi er også godt igang med utbedring og asfaltering fra Fie til Åkvåg, og her ble første del av utbedringen svært vellykket. Vi har vedtatt å asfaltere vegen fra Nipe ut til Gloppe og det er vedtatt at første del av vegen fra Trondal til Åmland skal utbedres og asfalteres. Etter forslag fra Venstre ble også fortau langs vegen fra gml E18 og inn til Kvernvik flyttet oppover på prioriteringslisten fra Risør bystyre.

Jeg synes ikke det er spesielt at disse vedtakene er kommet på plass, for det er god Venstrepolitikk å ivareta hele kommunen på en god måte sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen, som stiller seg undrende til AP, SP og Rødts stemmegivning og argumentasjon i disse sakene. Samtidig er jeg svært glad for at de borgerlige partiene sto samlet bak forslagene og derved sikret budsjett vedtakene i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**