Stem på Gry Wenche Nilsson

Gry Wenche Nilsson står som nr. 19 på Larvik Venstre sin valgliste. Hun er 56 år og bor på Brunlafeltet, Stavern. Hennes hjertesaker er byens estetiske utvikling/utforming. Hun er mot nedbygging av indre havn og vil ha sammenhengende gang-/sykkelvei langs sjøen i indre fjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Gry Wenche Nilsson - ØP

Foto: Erik Berge, ØP

Hvorfor skal folk stemme Venstre?
På grunn av miljøpolitikken og skolepolitikken.

Hvordan bør Larvik se ut i 2020?
Larvik er en tiltalende og sjarmerende by som har beholdt sin identitet. Det er plass til gode møtesteder og grøntarealer. Det går en gang-/og sykkelveier på tvers gjennom byen.

Slik oppsummerer Gry Wenche Nilsson sitt virke:
Utdannelse: Statens Kunst- og håndverkskole (Diplom), pedagogikk, m.m.
Arbeidet som produktutvikler/designer/tegner/markedsføring m.m. fram til 1999 (konfeksjon/profilering/abreids- og vernetøy).
Tegning av hus/kontor/hytter og interiør.
Underviser ved Thor Heyerdahl videregående skole.
I skoleverket: Miljøkontakt, rådgiver, studierektor, klassestyrer.
Fagorganisasjoner: Skoletillitsvalgt, fylkesstyremedlem i Norsk Faglærerlag,Lærerforbundet og Utdanningsforbundet.
Styremedlem i Fortidsminneforeningen avd. Vestfold.

Du er turistguide for en dag i Larvik, hva ville du viste frem?

Stavern, Tollerodden, Herregården, Bøkeskogen, Mølen, Langestrand, Svenner og Rakke, Fredriksvern festning/Leiren i Stavern, Istrehågan ogKyststien

Hva vil du helst oppleve på Bølgen?

Opera

Våre kandidater

Frem mot valget kommer alle våre kandidater til å bli presentert på hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**