Venstre ønsket lik skjenketid for festivalene i Risør

Jeg var positiv innstilt overfor musikk festivalen Heorot Events skal arrangere på Holmen, og stemte for at en skjenketid til kl 0300 slik vi har gjort det i forbindelse med de øvrige festivalene i Risør. Det samme gjorde også representantene fra Frp. og Høyre da formannskapet behandlet søknaden forleden, sier Willy Thorsen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Willy Thorsen (V) var positiv til utvidet skjenketid frem til kl 0300 for Heorot Events

Willy Thorsen (V) var positiv til utvidet skjenketid frem til kl 0300 for Heorot Events
Foto: Jan Kløvstad

Ved å stemme for søkernes ønske om å skjenke frem til kl 0300 mener jeg å ha vist Heorot Events og ungdommen den nødvendige tillit og støtte fra Venstres side sier Willy Thorsen.

Venstre er som alle vet for full åpenhet i alle sammenhenger, og derfor har vi også fått gjennomslag for at bystyre og hovedutvalenes møter skal overføres via Internet slik at alle involverte parter og alle som ellers ønsker å følge med i den politiske aktiviteten i Risør skal ha fullt innsyn i hva som skjer i de ulike sakene. Jeg regner også med at søkerne får fullt innsyn i sakens dokumenter når de nå har henvendt seg til administrasjon avslutter Willy Thorsen.

Som det fremgår av saksreferatet fikk ordførerens (R) forslag om redusert skjenketid frem til kl 0100 flertall med 4 mot 3 stemmer (AP, R og Krf). Ordførerens forslag om å ikke tillate salg av alkohol gr 3 (brnnevin) falt imidlertid idet Karl Wilhelm Nilsens (H) forslag om å tillate skjenking i alle alkoholklasser fikk flertall med 4 mot 3 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**