Elevene først i Råde

Rektor skal få bruke tid på lærerne og lærerne skal få bruke tid til elevene. Det må være to av hovedprioriteringene for Rådeskolene i den neste fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole

Foto: Luth

Råde Venstre ønsker å gjeninnføre skolesjef-stillingen slik at man kan ha en klar sjef på toppen for Råde-skolene. Jobb nr. 1 for en ny skolesjefen er å frigjøre tid for rektorer og lærere slik at de kan fokusere på elevene.

Krf, Sp og Aps eksperimentet med rektorer som ledere rett under rådmannen har gitt en uholdbar situasjon. Tiden har gått med til å tolke den strie strømmen av nye skriv og pålegg fra departementet og Utdanningsdirektoratet og til en voldsom detaljrapportering tilbake. Siden dagens regjering kom til makten har det i snitt kommet et rundskriv, en forskrift eller en lovendring pr annen uke — smått utrolige over 150 på under seks år!

Venstre vil i første kommunestyremøte etter valget foreslå å innføre ny stillingsinstruks for skolesjefen med formål å avbyråkratisere rektorers og læreres hverdag. Venstre vil også ta tak i den viktige jobben å knytte annen viktige kompetanse og støttefunksjoner nærmere den praktiske skolehverdag. Vi vil blant annet prioritere god helsesøsterbemanning ved alle skoler i Råde.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Råde Venstre

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**