Forsterket midtoppmerking med rumlefelt

Nåværende E18 fra Vinterkjær i Risør til Lunde i Tvedestrand er for smal til at det kan etableres midtdeler opplyser avdelingsdirektør Erling B. Jonassen i Statens vegvesen til Agderposter. Ifølge oppslaget vil arbeidet med å frese opp og merke midtpartiet på nytt iverksettes så fort som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Grunnlaget for økt vekst ligger i bedre kommunikasjon, derfor er tilførselsveg fra E18 til Risør, nytt tilkoblingspunkt til E18 på Vinterkjær og E18 forbindelsen øst/vest svært viktig mener Jan Einar Henriksen

Grunnlaget for økt vekst ligger i bedre kommunikasjon, derfor er tilførselsveg fra E18 til Risør, nytt tilkoblingspunkt til E18 på Vinterkjær og E18 forbindelsen øst/vest svært viktig mener Jan Einar Henriksen
Foto: Jan Kløvstad

Vi er selvsagt fornøyd med tiltak som iverksettes for å bedre trafikksikkerheten langs E18 slik det nå skisseres fra avdelingsdirektær Jonassen, sier varaordfører i Risør kommune Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at vi er meget bekymret for fremtiden for dagens E18 fra Vinterkjær til Tvedestrand.

Med en ferdig utbygd E18 fra Akland og østover, og med en planlagt ny 4 felts E18 fra Tvedestrand og vestover vil den gamle E18 mellom Vinterkjær og Tvedestrand bli en flaskehals dersom det ikke iverksettes nødvendige fremtidsrettede tiltak.

Klare mål
For Risør Venstre har nytt fullskala Vinterkjærkryss, ny E18 mot Tvedestrand og GS veg med lys langs Fv 416 fra Vinterkjær til Risør, lenge vært klart uttalte mål som Venstre jobber aktivt med politisk.

Det oppnevnte vegutvalget er etter Venstres mening for passivt, og må få en klarere profil og sterkere politisk forankring enn tilfellet er i dag, sier Henriksen, som vil ta opp saken på førstkommende formannskapsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**