Uklart om trærne i Wienerbrødskjæringa skulle felles

Venstres Erik Lundeby ble overrasket da trærne i Wienerbrødskjæringa ble felt, og synes ikke det gikk klart frem av saksdokumentene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


En mye omdiskutert sak i Drøbak i sommer er fellingen av alleen i Kirkegata. Venstre gikk ved første gangs behandling inn for at alleen skulle skiftes ut gradvis. Når saken kom opp på nytt ble imidlertid Venstre med på det enstemmige vedtaket om at alleen burde byttes ut.

Grunnen til utskiftingen var at flere av trærne var farlige eller syke. Andre trær var friske, men gradvis utskifting hadde vært prøvd tidligere, og de nyplantede trærne utviklet seg dårlig. De eldste trærne var også beskåret feil, slik at de var utsatt for råteskader. Det klare rådet fra eksperten fra Oslo parkvesen var å skifte ut alle, slik at det kunne opparbeides nye bed der trærne ville få mer næring, og mer plass til å utvikle seg. En slik endring av strukturen på alleen med opparbeiding av nye bed var det ikke mulig å ta gradvis.

Lundeby var imidlertid ovverrasket over at også trærne i Wienerbrødskjæringa måtte tas. Han hadde sett av papirene at Wienerbrødskjæringa er nevnt i ekspertrapporten, men oppfattet saken fra rådmannen slik at den handlet om Alleen.

-Hovedargumentet for å ta trærne samlet var å få en pen alle, sier han til Amta 12.07.2011, og peker på at det argumentet ikke gjelder trærne i Wienerbrødskjæringa som ikke er del av alleen.

Lundeby skulle gjerne sett at rådmannen hadde forelagt politikerne et alternativ der disse trærne fikk stå til de utgjorde en fare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**