Ulovligheter er hovedproblemet i strandsonen, mener Venstre

-En ting er søknader som er innvilget i strandsonen, langt verre er alle ulovlige tiltak vi ikke har oversikt over, sier Venstres Ivar Ruud Eide, som har rapportert ulovlige anleggsarbeider han tilfeldig oppdaget til rådmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Amta har meldt at Frogn har innvilget alle søknader som er mottatt om bygging i strandsonen. På bakgrunn av dette gikk SV ut og hevdet at de sto alene i forsvaret for strandsonen. SV mener Frogn må fratas retten til å gi dispensasjoner.

Venstre har gått igjennom de 13 sakene som har vært politisk behandlet, og 8 i åtte av disse saken ble det gitt dispensasjon enstemmig – altså med støtte fra SV. SV stemte mot 5 saker, Venstre mot 3.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-I lys av dette er det frekt av SV å hevde at de står alene, mener Venstres Erik Lundeby

Venstre synes det er bra om Fylkesmannen og fylkeskommunen følger med, og at saker der det er tvil om kommunens skjønn overprøves. Pertiet synes også at mange partier er for rause med dispensasjoner der det ikke er nødvendig. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet har ikke stemt mot en eneste dispensasjonssøknad i strandsonen i 2010 og 2011.

-Samtidig mener vi at vi har en plikt etter lovverket til å realitetsbehandle disse søknadene, og vurdere om lovens formål tilsidesettes ved utbygging, sier Lundeby, som er nestleder i Utvalg for miljø, plan og byggesaker.

Han mener dispensasjon kan gis når tiltaket i praksis ikke legger noen begrensning på tilgangen til strandsonen, f eks når terrenget opp til hyttene er så bratt at det i praksis ikke kan passeres. Han er også åpen for dispensasjon når tiltaket ikke i vesentlig grad påvirker hvordan terrenget fremstår fra sjøen, f eks fordi tilbygget ligger bak eksisterende bygg eller så lavt i terrenget at det er lite synlig.

Dessuten mener Venstre det er grunn til å legge vekt på om et påbygg for eksempel er nødvendig for å rydde opp i uakseptable utslippsforhold, eller om det dreier seg om å gjenreise et forfallent bygg som må rives.

Ivar Ruud Eide

Foto:

Ivar Ruud Eide var ute og kartla fugler da han oppdaget anleggsarbeid i strandsonen. Han kontaktet umiddelbart Rådhuset, og rapporterte forholdet.

-Jeg er svært spent på hva som avdekkes, sier Ruud Eide til Amta 16.07.2011. Han er særlig spent på hvordan rådmannen vil reagere.

Venstre har mistanke om at det gjøres mye i strandsonen når det gjelder opparbeiding og privatisering av terrenget, og også når det gjelder mindre byggearbeider, som kommunen aldri får vite om.

-Nesodden fant 70 ulovligheter da de gjorde en kartlegging, Vestby kommune stiller med gravemaskin og fjerner ulovligheter med makt, sier Ruud Eide.

Lundeby lover at Venstre vil gå inn for en tøffere praksis overfor hytteeierne.

-Det er gjennom å håndheve lov- og regelverket at vi verner strandsonen, ikke ved å frasi oss muligheten til å bruke sunn fornuft, slik SV mener, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**