Holmen – en av mange perler i Risør

Politisk har vi gjort noen viktige grep for å skape en positiv utvikling for Risør slik at vi kan nå våre mål om økt befolkning og økt næringsutvikling fremover, sier varaordfører og leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen, som er svært glad for at det nå nærmer seg salgsstart for leilighetene på Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Den politiske debatten om Holmen er over og det er nå opp til utbyggerne å levere varen på Holmen uttaler leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen

Den politiske debatten om Holmen er over og det er nå opp til utbyggerne å levere varen på Holmen uttaler leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen

Høsten 2007 gikk Risør Venstre til valg med 18 delmål, hvorav: Risør Venstre vil bidra til at Holmen kan bli et “smykke”, og det har Venstres valgte politikere virkelig fulgt opp i denne perioden. Sammen med våre politiske samarbeidspartnere har Venstres politikere virkelig stått på, stilt krav og bidradd på en positiv måte gjennom hele den planprosessen fra den spede start og frem til i dag. Nå er det opp til utbyggerne å levere varen, sier Henriksen, som gleder seg til å se Holmen fremstå som ferdig utbygd i løpet av kommende valgperiode.

Personlig tror jeg at bokvaliteten på Holmen blir så god at det i seg selv vil bidra til å sikre en høy grad av fast bosetting på Holmen, om ikke fra oppstart, så iallefall på noe sikt. At enkelte er uenig i arkitekturen, at noen ønsker en kopi av husene som ble oppbygd etter bybrannen i 1861 osv. må vi leve med for slik er det bare. På den annen side er det greit å ta med seg at riksantikvaren(e) så tydelig signaliserer at det ikke må etableres en “kopi” av Risørs gamle bebyggelse på Holmen, samtidig som de påpekte at det hvite særpreget i “den hvite by ved Skagerrak” bør videreføres ved Holmenutbyggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**