Ikke gi deg, Pål Eriksen!

For andre året på rad har Fylkesmannen i Østfold avslått Kiwi-butikksjef Pål Eriksens ønske om å ha søndagsåpent i sin matvarebutikk i Saltnes. Begrunnelsen har gått fra at Saltnes ikke er et typisk turiststed til å ta hensyn til å verne om den alminnelige fred på søndager. Råde Venstre støtter Råde Høyres Geir-Ole Åsskaus kommentar til at butikken ikke ligger sjenerende til og at den bør få ha søndagsåpent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

– Det jeg lurer på er om Fylkesmannen har sett på kartet og ikke på befolkningsmønsteret, forteller Råde Venstres ordførerkandidat Christian Holstad Lilleng. – Ser hun på kartet så går det en linje like nedenfor butikken til Eriksen som markerer skillet mellom Råde og Fredrikstad kommune og kanskje har hun latt seg påvirke av dette. Hadde hun sett på befolkningsmønsteret, og ikke minst kjøremønsteret, ville hun sett at det er ingen forskjell mellom Eriksens Kiwi Saltnes og butikken fire kilometer unna som faktisk har søndagsåpent.

Miljøaspekt i åpningstidene
Lilleng er enig i Rene Rafshols betrakninger at dette har et miljøaspekt. — Jeg tror faktisk at miljøaspektet er ennå verre enn det Rafshol er bekymret over. Kunne man gått eller syklet til en nærbutikk hadde sjansene faktisk vært til stede for at man hadde gjort nettopp det. Nå som man må sette seg i bilen skal man ikke se bort i fra at man ikke bare drar til nabokommunen, men kanskje likeså godt tar seg en tur til Svinesund når man først har satt seg i bilen, undrer Lilleng.

Venstre støtter Eriksen
Kiwi-butikksjef Pål Eriksen har varslet at han ikke gir seg så lett, og at han kommer til å søke på nytt neste år. — Eriksen kan være sikker på at han får Venstres støtte i søknadsprosessen, samtidig som vi skal ta dette opp på fylkesnivå slik at vi sikrer en rettferdig behandling for alle butikker som søker uavhengig av hvilken kommune de hører hjemme i, avslutter Holstad Lilleng.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**