Brev til Ulrichsen

Sandefjord Venstres leder Tor Homleid imøtegår i brev til Kjell Christian Ulrichsen de grovt usaklige beskyldningene Ulrichsen framsatte i et leserinnlegg i Sandefjords blad 1. juli. I brevet inviterer Homleid også Ulrichsen til samarbeid med sikte på å ivareta både landbruksinteressene og allmenhetens interesser på Yxney.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I et leserinnlegg i Sandefjords blad 1. juli beskyldte Kjell Christian Ulrichsen Sandefjord Venstres leder, Tor Homleid, for å ha begått hærverk på hans eiendom på Skogan. Videre hevder Ulrichsen at Tor Homleids innsats for allmenhetens ferdselsrettigheter på Skogan har karakter av

Sandefjords blad syntes Ulrichsens påstander var så interessante at avisa gjenga usaklighetene i et stort oppslag inne i avisa, med henvisning på førstesiden.

Bakgrunnen for Ulrichsens utfall er at Sandefjord Venstre har bedt om at nye gjerder som stenger for allmen ferdsel og utvidelsen av Truberjordet behandles etter Jordbruksloven. En slik behandling vil gi byens politikere mulighet til å sørge for at hensynet til landbruket på Skogan gård avveies mot hensynet til allmen ferdselsrett på Yxney.

I et privat brev til Kjell Christian Ulrichsen svarer Tor Homleid på beskyldningene – og foreslår samarbeid med sikte på at både allmenhetens interesser og gårdsdriften ivaretas på en god måte. Les brevet på denne linken

 Nye gjerder på Skogan

Nye gjerder på Skogan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**