Verdighet gjennom arbeid

Den siste måneden er et nytt fenomen dukket opp i Drammen, nemlig selgere av =Drammen. Selger får halvparten av inntektene fra salget. Resultatet er at flere rusavhengige kan tjene penger på ærlig vis. Dette gir verdighet, og verdighet gir mot og vilje til samfunnsdeltakelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kirkens Bymisjon bidrar i distribusjonen av =Drammen. Bymisjonen i Drammen har også andre gode prosjekter som hjelper rusavhengige i arbeid, som prosjektet Lønn som fortjent. Her kan man møte opp og gjøre en jobb og få pengene med seg etterpå.

Ulla Nordgarden

Foto: Torbjørn Tandberg

Arbeid skaper en følelse av tilhørighet og betydning. Fravær av arbeid kan føre til at mennesker utelukker seg selv fra fellesskapet. Arbeid er nøkkelen til et verdig liv.

Venstre vil jobbe for at flest mulig kan få muligheten til å jobbe. Dette gjør vi konkret ved å støtte opp om det arbeidet Kirkens Bymisjon gjør for å gi arbeid og arbeidstrening til rusmisbrukere, tidligere soningsfanger og andre med dette behovet.

Frivillige organisasjoner har alltid gått foran for å bygge opp gode velferdstilbud i landet vårt. Det er en tradisjon Venstre vil videreføre.

Ulla Nordgarden, ordførerkandidat Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**