Parkeringsanlegg i Urheia

Arbeidsgruppen som ble oppnevnt for å se på parkeringsløsninger i Risør sentrum tilrår etter alle solemerker at det utarbeides forprosjekt for parkeringsanlegg i Urheia, jf alternativ 2, sist datert 14.6.2011. Bystyret inviteres videre til å gi sin prinsippielle tilslutning til det foreliggende prosjektet og inviteres samtidig ti å oppnevne en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som får i oppdrag å utrede eierskap/aksjonærspørsmål, dannelse av selskap etc.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Arbeidsgruppen under ledelse av Harald A. Eriksen foreslår at det etableres parkeringsanlegg i Urheia.

Arbeidsgruppen under ledelse av Harald A. Eriksen foreslår at det etableres parkeringsanlegg i Urheia.
Foto: Microsoft

Dermed er Risør et viktig skritt nermere en fremtidig løsning av parkeringsbehov i Risør Sentrum. Totale kostnader for anlegget er stipulert til 61.000.000 kroner.

Som ventet vil innslaget for parkeringsanlegget bli ved siden av Baptistkirken i Storgaten, mens det i tillegg vi bli en personutgang mellom Solsiden 6 og 8.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**