Skolen først

Det er på tide å kalle en spade for en spade; skoleresultatene i Råde er for dårlige. Å være under gjennomsnittet i et fylke som igjen er under gjennomsnittet i Norge og å være nummer 396 av 404 på landsbasis er rett og slett uakseptabelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Budsjettene for Råde-skolene er barbert år etter år. Inne i mellom kommer det riktignok en "ekstrabevilgning", men at skolene sliter med for lite penger er hevet over enhver tvil.

Råde Venstre mener at Råde kommune skal ha de beste skolene i Østfold.

 Karlshus skole bør legges ned.

Karlshus skole bør legges ned.

Råde Venstre vil derfor;
* prioritere skolene i budsjettene
* sørge for at ingen klasser skal ha fler enn 25 elever (innføre "delingstall")
* tilrettelegge for flere praktiske fag i ungdomsskolen for å gi et mer tilpasset skoletilbud for de skoletrøtte elevene.
* gi alle lærerne i kommunen etter- og videreutdanning slik at ingen elever har lærere med mindre enn 30 studiepoeng (1/2 år) i fag de underviser i.
* ta med barn og unge på råd om hvordan skolen skal utvikles gjennom ennå mer aktiv bruk av ungdomsrådet.
* opprette 100%-stilling for helsesøsteren i ungdomsskolen
* kutte i byråkratiet for lærerne slik at de får mer tid sammen med elvene og mindre tid bak skrivebordet.
* flytte spesialpedagogene bort fra kontorene og inn i det enkelte klasserom.
* endre skolestrukturen fra to barneskoler og en ungdomsskole til to 1-10-skoler.

Tilbake til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**