Venstre etterlyser helhetstenking

I Råde er det på trappene større sykehjem, flere eldreboliger og utbygging (eventuelt oppussing) av skoler. Råde Venstre mener at nå må Råde kommune ta et par ekstra, gjerne dype, magedrag og tenke nøye etter hva man har og hva man trenger — ellers vil millionene flagre ut av vinduet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Råde ungdomsskole

Foto: C.Lilleng

For det er ikke sikkert at dagens bruk av bygningene er det ideelle. Skolebruksplansutvalget gikk inn for å pusse opp og utbygge dagens Karlshus og Spetalen skoler, mens det er planer om nybygg i forbindelse med dagens sykehjem. Venstre mener at denne oppuss-ingen og utbyggingene sees i sammenheng; Spetalen skole er så gammel og slitt at det er nesten hipp som happ om man pusser opp eller bygger nytt, Karlshus skole må utvides, mens det er plass til over 100 elever til på dagens ungdomsskole.

Venstre mener at man må gjøre følgende; bygg ut dagens ungdomsskole til en 1-10-skole som dekker behovet i Karlshus og omegn, bygg en ny 1-10-skole i Saltnes som dekker behovet for Saltnes og omegn, og bygg om Karlshus skole til eldre/omsorgsboliger.

Med to 1-10-skoler vil man få en bedre helhetlig oppfølging av hver enkelt elev hele skole-
løpet igjennom, større fagmiljøer, mer moderne bygninger som er billigere i drift, mindre elevtransport og mindre administrasjon. De to siste vil kunne gi millionsinnsparinger, som bør omprioriteres til større lærertetthet. Nye bygninger er som kjent mye billigere i drift enn gamle, noe som også gir millionbesparelser.

Tilbake til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**