Risør Venstre om skole og oppvekst

Mye er bra i Risør, og vi kan og skal bli bedre – blandt annet av hensyn til elevene. Merkbare forbedringer forutsetter innovasjon, samhandling, prioriteringer og effektivitet. Uten kompetanseutvikling får vi ikke dette til. Venstres fokus er derfor på kompetanse – kunnskap, ferdigheter og holdninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre setter folk først - Stem Venstre

Venstre setter folk først – Stem Venstre
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre vil forbedre oppvekstvilkårene i Risør, blant annet gjennom å:

• bli kvitt barnefattigdom gjennom kortsiktige og langsiktige tiltak

• styrke barnevernet i samarbeid med nabokommunene

• videreutvikle barnehage- og skoletilbudene på Hope, Søndeled og i Risør, herunder ferdigstille fagrom-oppgradering

• styrke pedagogisk veiledning til leksehjelpere

• starte prosjekt "ro i klasserommet" og tilrettelegge bedre for elever ut fra individuelle behov

• forsterke båtfører- og trafikkopplæringen i ungdomsskolen

Les Risør Venstres valgbrosjyre om skole og oppvekst 2011-15 her

RISØR TRENGER VENSTRE – og Venstre trenger DIN stemme!

Stem Venstre
– også ved fylkestingvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**