Vi driver ikke valgkamp

Rune Kjellsen fra SV og Jon Helgheim fra Frp rykker ut i DT og anklager Høyre og Venstre for å ha startet valgkampen før den avtalte datoen 13. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Drammen Venstre har på ingen måte startet valgkampen. Vi har avlyst husbesøk, standsaksjoner, mediautspill og annonsekampanjer. Partiet er også svært forsiktig med å ikke rette offentlig kritikk mot andre partier eller drive politisk agitering.

Markagrensa
Det at valgkampen er satt på vent innebærer ikke at hele det politiske Norge er satt på hold. Venstre og Høyre har svart på direkte spørsmål fra en journalist fra DT. Svaret dreide seg ikke om å rette kritikk mot andre partier, men var ment som en oppklaring av hva partiene mener om markagrensa.

Total stillhet
Jeg oppfatter det slik at Rune Kjellsen fra SV og Jon Helgheim fra Frp drar det for langt når de ber om total politisk stillhet frem til 13. august. Dette er umulig å gjennomføre og heller ikke formålstjenelig i et demokrati.
Deres egne partiledere har også vært ute med en rekke innspill som kan leses som valgkamputspill dersom man legger deres egen tolkning til grunn

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Ståle Sørensen Leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**