Debatten om debatten

Etter ugjerningene på Utøya og i Oslo, vil en viktig debatt være hvordan vi skal debattere i fremtiden.
Innlegg publisert i Agderposten 10.08.2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Mye tyder på at gjerningsmannen har vært en aktiv bruker av Internett. Der fant han sine

Teknologi, internett

meningsfeller, der plukket han opp ideer, og der utviklet han sin bisarre ideologi. Det er et stort tankekors at anvendelse av en av våre aller viktigste rettigheter, ytringsfriheten, kan få slike konsekvenser.

I tradisjonelle medier er det redaktører som styrer debatten, og i deres verktøykasse ligger muligheten til å refusere uønskede innlegg. Internettets liberale og åpne karakter innebærer at slik styring i mange tilfeller er krevende eller helt umulig. Dersom debatten blir dominert av utsagn som oppfattes som grove eller sjikanerende, vil svært mange ikke orke å delta. Slik kan noen få lykkes i å forhindre god meningsbryting av meninger som absolutt bør brytes. Samtidig kan nok muligheten til å offentliggjøre disse utsagnene fungere som en sikkerhetsventil.

Det er også en utfordring at det finnes så mange "rom" på Internett, og at teknologien er så effektiv. Her er det et mangfold av møteplasser som er mer eller mindre åpne og inkluderende. Ofte legges det til rette for anonym debatt, noe som er blitt kritisert av flere i tiden etter ugjerningene. "Mennesker som har meninger som de ikke tør å stå for, bør ikke slippe til", har de hevdet. Ulempen med en slik holdning, er at meninger ikke kommer frem, og at de kan forvises til mindre tilgjengelige fora — hvor det kanskje ikke finnes motdebattanter med korrigerende standpunkter. Så sent som i 2009 konkluderte Personvernkommisjonen med at retten til å ytre seg anonymt er "særdeles viktig", og viste til tradisjoner tilbake til 1700-tallet. Men kommisjonen mente også at redaktøransvaret burde skjerpes.

Ordtaket om "trollet som vil sprekke når det kommer frem i lyset", bør være en viktig rettesnor. Vi bør alle ta et ansvar for å være våkne og for å engasjere oss. Kanskje er det ikke bare kun på den ene siden at man bør gå inn i seg selv, og vurdere om egen språkbruk har bidratt til å hemme debatten.

Journalistene i de tradisjonelle mediene har kanskje det viktigste ansvaret. Arne Myrdal tapte, og fikk et helt folk til å vende ham ryggen, bokstavelig talt, fordi han ble eksponert i offentligheten. I tiden som kommer vil oppsøkende journalistikk rettet mot de utallige rommene på Internett, forhåpentligvis bli et viktig fag på våre utdanningsinstitusjoner for mediefolk. Det vil være en vel så forsvarlig og effektiv justis, som ved å overlate oppgavene til hemmelige overvåkingstjenester alene.

Øystein Haga og Stein Inge Dahn
Fylkestingskandidater Agder Venstre

Øystein Haga
Stein Inge Dahn
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**