Ja til fortsatt næringsutvikling. Nei til oljeboring i Vesterålen/Lofoten

Uttalelse fra årsmøtet i Andøy Venstre, februar2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


En viktig del av Venstres begrunnelse for å delta i Bondevik-regjeringa sammen med Høyre og KrF, var ønsket om å bidra til en mer offensiv miljøpolitikk. Det ble også resultatet. Regjeringa prioriterte miljøet høyere enn en arbeiderpartiregjering noen gang hadde gjort. Med sitt sterke miljøengasjement hadde Venstre i denne sammenheng en nøkkelrolle.

Presset mot opinionen for å åpne for leiteboring etter gass og olje i Vesterålen/Lofoten, er fra de store partiene og oljekapitalen enorm. Venstre bidro sist til at planer for oljeleting i dette området ble skrinlagt. Her er Venstre fortsatt kompromissløs. Dersom Høyre etter valget til høsten drømmer om regjeringsmakt med støtte fra Venstre, må denne saken fra Høyres side legges død.

Den anerkjente internasjonale miljøorganisasjonen WWF betegnet i sin tid Bondevik-regjeringa sin “Lofoten avgjørelse” som et historisk vendepunkt som det stod stor respekt av.
Venstre vil at Norge fortsatt skal beholde denne respekten

Det er viktig at det norske folk er seg bevisst at Norge har et forvalteransvar for noen av verdens mest produktive havområder. Det er derfor særdeles viktig at vi nordmenn overfor resten av verden viser at vi nå klarer å prioritere sikkerheten for miljøet i havet foran prøveboring etter olje og gass. Fiskerienes enorme betydning for landsdelen må sikres slik at vi fremdeles kan høste av havet når oljeeventyret er slutt.

Det er viktig å minne oljeforkjemperne på følgende:
– Verdens største torskebestand gyter i Lofoten.
– Silda som overvintrer her er blant verdens største fiskestimer.
– Verdens største kaldtvannskorallrev ligger i havet utafor Røst.
– Fuglefjellene på Røst og Værøy er blant de største i Europa for sjøfugl.
– Lofoten er kåret til det nest vakreste området i verden.
– Havforskningsinstituttet og Statens forurensingstilsyn advarer sterkt mot oljevirksomhet i disse spesielt sårbare områdene.

Ingen er uenige i at oljevernberedskapen til sjøs må bedres betraktelig. Økt skipstrafikk langs norskekysten og oljevirksomhet i Barentshavet tilsier topp beredskap innen oljevern og overvåking. Her ligger kjempemuligheter for økt aktivitet og styrket næringsutvikling hva angår Orion-skvadronen, kystvakta, oljevernutstyr, fiskeri og reiseliv.

Livet i havet er fornybare ressurser som ved riktig forvaltning kommer oss til gode i hundreder av år framover. Olja er slutt om noen 10-år. Etter Venstres mening gir svaret seg selv. Vernet av miljøet må prioriteres foran oljepengene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**