Framtida er her nå

Mandag 12. september er dagen der kortene samles, stemmen legges i urnen og hvor billetten til morgendagens samfunn løses inn. Lokaldemokratiet skal evalueres av velgerne. Grunnsteinen for videre utforming av samfunnet skal på plass, skriver andrekandidat Marius Brufjell i Iveland Venstre:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Politikk handler om å ville. Politikk handler om prioriteringer, om miljø, om oppvekst, eldre, samferdsel, kraftaksjer med mer. Valget er en meny av muligheter.

Torhild Austad, Øystein Haga og Marius Brufjell

Torhild Austad, Øystein Haga og Marius Brufjell
Foto: Jan Kløvstad

Iveland Venstre ønsker å gi noen smakebiter fra vårt kortreiste kjøkken. Dette er noen av våre prioriteringer. Det nære, kjente og lokale er kjernen i Venstres sosialliberale politikk. Venstre ønsker små lokalsamfunn med kort avstand til tjenestene. Et samfunn der alle blir sett og hørt. Iveland er kjent for gode levekår til innbyggerne. Gode levekår til alle, skal også i fremtiden kjennetegne Iveland.

Etter en periode med boligbygging og ellers befolkningsvekst, er det nå behov for å gjøre nye investeringer innenfor oppvekst. For Venstre er barn og unge vår viktigste ressurs. Dette er vår framtid. Det er her grunnlaget for morgendagens samfunn legges. Gode oppvekstvilkår og nære, trygge lokalsamfunn kan ikke måles i penger. For å bidra til at Iveland også fremover forblir et godt sted å bo, vil Venstre: Bygge ny barnehage på Vatnestrøm straks. Venstre vil også bygge ny skole på Skaiå straks. Iveland venstre skal være den sterkeste forsvarer av uendret skole, barnehage og SFO struktur. Iveland Venstre setter barn og unge først.
Et annet viktig punkt for Venstre er en god og trygg omsorg til alle. Alle skal være trygge på at de får den hjelpen de har krav på, når de trenger det. Stoppeklokken hører til på idrettsbanen, ikke som en del av de kommunale tjenestene. Det er et mål at pleietrengende som ønsker det, skal få bo hjemme. Det skal ikke være ventelister på bygdeheimen. Full sykehjemsdekning er viktig og riktig, og gir trygghet for en god alderdom. Iveland Venstre skal være garantisten for at levekårsboligene ikke selges. Det skal være godt å bli gammel i Iveland.

Naturopplevelser skal gjøres bedre tilgjengelig for alle. Det betyr at friluftslivets gleder også i større grad må være tilgjengelig for funksjonshemmede.

Venstre ønsker også at Iveland tenker nytt innenfor kommunikasjon. Iveland må gjøres mer tilgjengelig for omverdenen, og vi må gjøre oss mer attraktive som bostedskommune og næringskommune. Iveland Venstre vil derfor jobbe for at Vatnestrøm stasjon bygges ut, slik at toget igjen blir tilgjengelig som transportmiddel for passasjerer og gods. Dette er mulig, om så undertegnede må gå til kommunehuset, fordi det er en viktig Venstre sak. Venstre vil jobbe for at kommunen sammen med fylkeskommunen og jernbaneverket i fellesskap kan realisere dette løftet. Intermodal transport er viktig for å løse fremtidens logistikkutfordringer. Dette er investeringer som kan legge grunnlaget for nye bedrifter og større aktivitet ved eksisterende virksomheter. Nye næringsarealer bør derfor legges i nærheten av jernbane, eller ved eksisterende hovedveier.

For å drive samfunnsbygging er man avhengig av en sunn økonomi. For å bevare handlefriheten videre inn i fremtiden, så er aksjene i Agder Energi en avgjørende hjørnestein for Iveland. Vannkraften er vårt hvite kull og er med på å sikre morgendagens velferd. Iveland Venstre vil derfor være garantisten for at Iveland ikke selger kraftaksjer og plasserer fellesskapets arvesølv i fond.

Dette var noen av våre retter på menyen. Det er viktigere å presentere egne saker, enn å snakke nedlatende om andre. Politikk må være samarbeidets, fellesskapets og samfunnsbyggingens kunst. Det er viktig å behandle hverandre med respekt og verdighet. Det er gjennom samarbeid at gode løsninger skapes. Sammen skaper vi morgendagens samfunn. Politikk er ikke soloarbeid. Politikk må ta utgangspunkt i dialog, framsnakking og presentasjon av partiets prioriteringer i samfunnet fremover. Hendelsene 22. juli har lært oss at det er viktig å ta vare på demokratiet og å ta vare på hverandre. Bruk stemmeretten! Godt valg.

Marius Brufjell.
2. kandidat Iveland Venstre og kandidat på Aust-Agder Venstres fylkestingsliste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**