Mangfold i Larvik?

Venstre har i mange sammenhenger pekt på de mulighetene folk med en annen bakgrunn og opprinnelsesland kan gi oss i Larvik. Kommunen kan vise til noen av de beste resultatene når det gjelder integrering, og dette åpner for at Larvik kan få til en internasjonal tilnærming til en stadig mer globalisert verden. Det er bra for oss og det er bra for næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Interkulturell dialog

Foto: © Franz Pfluegl | Dreamstime.com

I årets valgprogram har Fremskrittspartiet vist en noe annen holdning til folk som kommer fra utlandet. Under overskriften "Integrering" finner vi: "En innvandrer uten språk, sosiale ferdigheter eller arbeid, kan ikke anses som annet enn en passiv ressurs for samfunnet. Vi mener målet med integrering er å bli en verdi for samfunnet."

Sterke ord. Kan dette leses som at en nyankommet innvandrer er en passiv ressurs og verdiløs for samfunnet? Finnes det i det hele tatt mennesker uten verdi?
Konklusjonen kommer som et kulepunkt: Frp vil ikke ta imot flere flyktninger før de som er her er tilstrekkelig integrert. Hvem som definerer ordet tilstrekkelig er ikke definert, og blir det antagelig heller ikke.

Det virkelig skremmende kommer i en tilsynelatende uskyldig setning under overskriften "Kriminalitet": "Larvik FrP vil samarbeide med politiet for å forebygge og redusere kriminalitet som følge av manglende integrering."

Hvordan i all verden skal dette gjennomføres. Hvordan plukker det lokale politiet ut potensielle kriminelle ut i fra en generell og lokal- og landsdekkende manglende integrering?
Som det nå står nå kan jo enkle sjeler gå i den åpenbare fellen å tro at Frp. mener: "Alle innvandrere er mistenkte og Frp. vil få med seg politiet til å passe på dem!".
Og sånn er det vel ikke?

Hallstein Bast
1. kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**