Stem på Målfrid Vogt

Målfrid Vogt står som nr. 39 på Larvik Venstre sin valgliste. Hun er 66 år og bor i Stavern. Hun vil ikke peke på noen bestemt hjertesak fordi hun er interessert i alle politikkområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Målfrid Vogt - ØP

Foto: Erik Berge, ØP

Hvorfor skal folk stemme Venstre?
Venstre er uavhengig av livssyn og særinteresser. Det gir Venstre integritet. Venstre er et liberalt parti som tar sosialt ansvar. Venstre setter folk først ved å prioritere miljø, kunnskap og sosialt ansvar.
I Larvik kommune må det satses på læreren og en skole som sikrer kunnskap og ferdigheter. Barna er fremtiden, og trygt miljø og gode oppveksvilkår, såvel fysisk som psykisk, er en forutsetning for å sikre god helse i befolkningen. Kunnskap og ferdigheter skal bidra til fremtidsrettete, miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn og bedrifter i kommunen.

Slik beskriver Målfrid Vogt seg selv:

Født og oppvokst i Stavern. Skilt, to sønner. Flyttet for arbeid og studier etter eksamen fra reallinjen ved Larvik høyere almenskole 1963 og kom tilbake i 1996. Utdannet lærer, med undervisningserfaring fra Vestlandet, Nord-Norge og Oslo. Videreutdanning i spesialpedagogikk og logopedi. Har arbeidet i barne- og ungdomspsykiatrien siden begynnelsen av 1970 tallet og har spesialistutdanning som klinisk pedagog. Arbeidet på Ullevål sykehus før jeg begynte på Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Vestfold i 1995. Var aktiv i etablering av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Søndre Vestfold i 2001 og var leder for denne til 2010. Er nå rådgiver på Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. i Vestfold.
Vært medlem i Venstre siden 1972 og har mangeårig erfaring som folkevalgt og tillitsvalgt, både i Oslo og i Vestfold.

Hvordan bør Larvik se ut i 2020?
I 2020 gjennomfører alle ungdommer videregående skole, fagbrev eller tilpassede opplegg som gir yrkeskompetanse. Kommunen blir attraktiv å flytte tilbake til for unge etter endt utdanning. Politihøyskolen er fast og “evig” etablert i Stavern. Toget tar halvannen time til Oslo (snart 1 time) og 15 minutter(Eidangertunellen)til Porsgrunn. Kolletivtrafikken har så hyppige avganger at dette blir prioritert fremfor egen bil, og biltrafikken er regulert slik at lokalsamfunn som Torstrand og Stavern slipper gjennomfartstrafikk.
Ny hyttebygging er opphørt, og boligbygging prioriteres for å ivareta den sterke befolkningsveksten.

Det er differensierte og tilpassede tilbud til pleietrengende eldre, og sykehjemmene har høyt spesialisert kompetanse til å ivareta eldre med sammensatte lidelser.

Du er turistguide for en dag i Larvik kommune, hva ville du viste frem?
Jeg ville jo startet i Stavern som jeg kjenner best, og vise de severdighetene som ligger nærmest. Fra Tordenskioldstatuen får man en god oversikt over byen, særlig over den delen som ble bygget opp etter bybrannen i 1883. Ville deretter gått gjennom Fredriksvern verft til Minnehallen.
På veien tilbake gjennom Verftet ville jeg tatt med gjestene på Verftskafeen for en rast, med mulighet til å se på de mange utstillingene som er i bygningene på verftet. Deretter går turen videre til Fredriksvern kirke før vi tar turen ned til Dampskipsbrygga. Derfra går turen til Citadelløya. Vi går ikke i land (mye slitasje), men får en orientering fra båten før vi drar sørover rundt Stavernsøya. Ved sørspissen får vi se tre fyr (Stavernsodden, Tvistein og Svenner) og et skue utover Skagerak. Vi drar nordover langs Stavernsøya og inn Larviksfjorden. Båten drar inn i lune Viksfjord før turen går inn til Larvik Havn.
Vi legger til ved Skottebrygga og går til Herregården og Larvik kirke for omvisning. Deretter går turen til Tollerodden for omvisning og en litt sen lunsj i nydelige omgivelser. Jeg forutsetter at mine gjester er gode tilbens, og vi fortsetter turen langs Indre havn og nyter utsikten derfra. Bølgen må vises frem, hotellet og Batteristrand likeså. Deretter går turen til Langestrand og Hammerdalen. Så vil mine gjester stifte bekjentskap med “bakkebyen” Larvik.
Vi tar fatt på Kongegata og får etterhvert god utsikt over byen og fjorden. Målet er Bøkeskogen. I krysset ved Gamle kongevei får vi et flott skue over Larvik by og fjorden. Nå er det godt å komme under svale bøketrær, og i skogen er det mange stier. Vi følger stier, leser på informasjonstavler og nyter utsikten over Farris.
Turen avsluttes med middag på Bøkekroas uteservering.

Hva ville du helst opplevd på Bølgen?

Konserter med symfoniorkester, “gamle klassikere”, franske filmer

Våre kandidater
Frem mot valget kommer mange av våre kandidater til å bli presentert på hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**