Forprosjekt for Buviksveien ved Hasalen godkjent

Et samlet formannskap godkjente for sin del forprosjekt vedrørende utvidelse av Buviksveien ved Hasalen (fra Holmenbrua og utover) datert 30/6-2011.Totalrammen er 14,5 mill og formannskapet forutsatte at detaljplanlegging ikke starter før alle avtaler er signert med utbyggerne på Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Da er enda en plan ferdig i anledning utbyggingen på Holmen

Da er enda en plan ferdig i anledning utbyggingen på Holmen
Foto: Jan Einar Henriksen

Saken går nå til HU for plan, miljø og tekniske tjenester som fatter den endelige beslutningen torsdag 18. august.

I kontrast til Rødts kommunepolitiske program, hvor de iflg Harald Berntsen (listekandidat for Rødt) skal fortsette å legge alle mulige kjelker i veien for at Holmen skal bli en realitet, har Risør Venstre hele tiden jobbet aktivt for at næringsdrivende skal få best mulig vilkår og derigjennom legge grunnlag for faste og sikre arbeidsplasser i kommunen.

Jeg tror ikke jeg skal kommentere Berntsens utspill utover å si at det føles befriende å høre en representant fra Rødt som så klart og rett frem sier det de aller fleste av oss har observert i denne perioden, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**