Handlingsprogram og økonomiplan 2012-2018

Rådmannen v/kommunalsjef Else Skjellum fremla forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2012-15 for formannskapets medlemmer tirsdag. Som ventet var det behov for en gjennomgang og etter innspill fra fungerende ordfører Jan Einar Henriksen ble formannskapet enige i å ta selve dialogen om saken i bystyret 25. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Fungerende ordfører Jan Einar Henriksen hadde god hand om møteledelsen

Fungerende ordfører Jan Einar Henriksen hadde god hand om møteledelsen
Foto: Jan Kløvstad

Samtidig ba Henriksen rådmannen om å stille på de ulike partiers gruppemøter for å ta en nærmere gjennomgang av saken, noe rådmannen imøtekom. For de borgerlige pariene vil det si mandag 22.8.2011 kl 1900 på kommunehuset.

Et samlet formannskap gikk deretter inn for rådmannens innstilling, som var på hele 37 punkter. Noe som fikk Henriksen til spøkefullt å pekte på at rådmannens forslag minnet veldig mye på de borgerliges budsjettfremlegg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**