Parkeringsanlegg i Urheia og gratis 2 timers parkering i Risør

Formannskapet ga tirsdag sin enstemmige tilslutning til rådmannens innstilling i spørsmålet om etablering av parkeringsanlegg for sentrum i Urheia. Samtidig fikk Venstres Jan Einar Henriksen flertall for sitt forslag om å etablere 2 timers gratis parkering i sentrum jf tidligere forsøksordning, i tiden fra 1.9. til 31.12.2012. Vedtaket ble forøvrig 4-3 idet Rødt og AP´s representanter stemte imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 2 timers gratis parkering i Risør er svært viktig for å opprettholde tilbudet sier Willy Thorsen

2 timers gratis parkering i Risør er svært viktig for å opprettholde tilbudet sier Willy Thorsen
Foto: Jan Kløvstad

Henriksen ønsket i prinsippet at det skal innføres en parmanent 2 timers gratis parkering i Risør frem til parkeringshuset er ferdig, men fremmet i formannskapet kun forslag om gratis parkering ut året slik at politikerne kunne ta en dialog med administrasjon omkring finansieringen etter 31/12-2011. Henriksen hadde forøvrig full indekning for kostnadene i 2011.

 Kjell MacDonald var veldig godt fornøyd med forslaget m 2 timers gratis parkering i Risør og roste forslaget

Kjell MacDonald var veldig godt fornøyd med forslaget m 2 timers gratis parkering i Risør og roste forslaget

Saken skal nå til Hu for plan, miljø og tekniske tjenester for beahndling der og det er de som i sitt møte skal vedta innstilling i saken til bystyret, som skal ha det endelige ordet den 25. august.

Rådmannen v/plansjef Sveinung Jørundland fremla prosjektgruppas rapport og nedkorrigerte kostnadene til 58, 2 mill mot tidligere anslag på 61 mill. Bakgrunn for nedjustering var at alle tall nå er omregnet til 2011 kroner.

Under forutsetning av bystyrets godkjenning vil rådmannen oppnevne en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal vurdere og klargjøre eierskap, finansiering, firmadannelse, avtaleforhold etc etc

Kommunens andel av aksjeinnskudd er forøvrig stipulert til 6,5 mill kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**