Venstre vil ha torg på Bybroa

Når bybroa stenges for gjennomfartstrafikk ønsker Drammen Venstre å benytte anledningen til å lage et sammenhengende handletorg fra Bragernes til Strømsø via Bybroa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På bybroa ønsker Venstre torghandel, uteservering og kollektivtransport i ett kjørefellt. For at handelen også skal kunne foregå i vinterhalvåret ønskes det etablert paviljonger, slik som på Bragernes torg.
Drammen må være en kreativ by for å styrke sentrumshandelen. Det nytter ikke ensidig å fokusere på parkeringsavgifter som løsning på fallende sentrumshandel. Sentrum må gjøres mer spennende og det må skapes en unik handelsopplevelse. Å se på bybroa som et handlesområde som binder bydelene Strømsø og Bragernes sammen er et av flere Venstrebidrag for å øke sentrumshandelen.
Dette sier leder av Drammen Venstre Ståle Sørensen
Les hele artikkelen i PDF versjon av Byavisadrammen

Skisse av mulig situasjon på Bybrua i Drammen

Foto: Ståle Sørensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**