Ekeberg og skulpturpark

Venstre i Oslo er partiet som sikrer og utvider byens grøntarealer. Venstre mener derfor det bør være et overordna mål å beholde Ekebergskogen, med de naturverdier og det biologiske mangfoldet denne sentrumsnære skogen har, sier 1. kandidat og gruppeleder Ola Elvestuen. Samtidig ser vi positivt på å ha skulpturer i landskapet, det vil kunne bli en berikelse for kulturbyen Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Men endringer i området skal ikke gå på bekostning av grøntverdier. Derfor ønsker vi en reduksjon av omfanget, og en bedre tilpasning til skogen. Prosjektet sånn det er lagt frem for bystyret er for stort og for inngripende. Dessverre skaper SV flertall med FrP og Høyre for planen slik den foreligger.

Gondolbanen som også er planlagt krever store inngrep i skogen, og stjeler lys i indre by. Flertallet er enige med Venstre i at denne bør behandles for seg selv og mer grundig, og fra Venstres side kommer vi til å jobbe imot at den realiseres.
Venstre stiller videre store spørsmål med avtalen, fortsetter Elvestuen. Vi undres over at de andre partiene, spesielt SV, har så få betenkeligheter med å sette ut forvaltningen av et stort grøntområde til en privatperson i 50 år, når avtalen er så uklar og omfangsrik, og prosessen preget av hastverk. Vi ønsker at avtalen behandles skikkelig. Vi er ikke komfortable med en slik fremgangsmåte, og kommer på den bakgrunnen til å stemme mot avtalen i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**