Innbyggertall Risør øker til 6889 pr 1. juli 2011

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå idag viser at befolkningsveksten i Risør 1. halvår 2011 er positiv og innbyggertallet er pr 1. juli 2011 økt til 6.889. Det er svært gledelig at tallene nå er snudd og vi igjen har en positiv tilvekst med 18 hittil i år sier varaordfører og leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Mye er bra i Risør, og vi kan og skal bli bedre - blandt annet av hensyn til elevene, pleietrengende, næringsdrivende og de som trenger byggesakshjelp!

Mye er bra i Risør, og vi kan og skal bli bedre – blandt annet av hensyn til elevene, pleietrengende, næringsdrivende og de som trenger byggesakshjelp!
Foto: Jan Einar Henriksen

Det er svært gledelig at vi i Risør står registrert med 26 nyfødte i 2. kvartal 2011 og at vi isolert sette har et positivt fødselsoverskudd siste kvartal med 3. Det er bra og vi får håpe at den positive fødselstrenden holder seg utover året slik at vi kan ende opp med et positivt fødselsoverskudd for 2011 samlet sett sier Henriksen.

Det føles også godt å være borte fra jumboplassen for befolkningsvekst i Aust-Agder og vi håper at folketilveksten på 28 i 2. kvartal er en indikator på at vi omsider er på ett veg. I så fall kan vi jo endelig føle smaken av vårt politiske hovedmål om økt befolkningsvekst avslutter Jan Einar Henriksen.

Endringen i folketallet for 1. halvår 2011 er ellers slik (2. kv. står i parantes):
Fødte 41 (26). Døde 50 (23) gir en befolkningsvekst på -9 (3). Innflytting 150 (84). Utflytting 123 (59) gir en netto innflytting med 27 (25). Sammenholdt med fødselsoverskudd gir det en reell folketilvekst på 18 (28) – Dvs Risørs innbyggertall øker fra 6.871 (1.1.2011) til 6889 pr 1. juli 2011.

RISØR TRENGER VENSTRE – og Risør trenger DIN stemme!

Stem Venstre – også ved fylkestingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**