Ny Svelvikvei er jobb nummer 1

Dagens Svelvikvei hindrer bolig og næringsutvikling i Drammen og er en fare for beboere og trafikanter. Svelvikveien kan karakteriseres som en skamplett for både Drammen og Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil ha ny Svelvikvei i tunell fra Tørkop til Kobbervikdalen. Arbeidets innledende faser er igangsatt, men det vil ta tid og det er mange skjær i sjøen.
Det må jobbes iherdig for en ny Svelvikvei og for at nåværende gateløp opprustes til en god løsning for myke trafikanter og beboere.

Ny Svelvikvei
Jeg garanterer at jeg vil jobbe for en ny Svelvikvei. Jeg vil sette dette øverst på agendaen i Buskerud fylke.
Svelvikveien er for mange symbolet på politisk avmakt og ansvarsfraskrivelse. Denne veien har i flere tiår blitt lagt nederst i bunken når planer legges. Dette må det bli slutt på. Nok er nok og det på tide med handling. Jeg garanterer ikke nye Svelvikvei, da det er mange som skal ha en finger med i spillet. Men jeg garanterer at Svelvikveien for meg vil være jobb nummer èn i det nye fylkestinget. Nye koster inn i fylkesstyret kan sørge for en løsning

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Ståle Sørensen Fylkestingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**