Samhandlingsreformen — sett litt fra Venstre

Eva Høili hadde 18.juli et bra innlegg i Røyken og Hurum avis om samhandlingsreformens utfordringer. Venstre har lenge ønsket en styrking av fastlegeordningen, bemanningen på helsestasjonene og fysio —og ergoterapitjenesten, skriver Tore Hogstad, 3.-kandidat Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Tore Hogstad

Tore Hogstad
Foto: Tom-Roger Stensberg

Økt bemanning på helsestasjonene bør spesielt rettes mot barn og unge. Disse tjenestene er nøkler i forebyggende arbeid, men det forebyggende arbeidet begynner etter vår mening med god sosial trivsel og fysisk aktivitet.

Aktivitetsfond for lokale lag
Venstre ønsker at det opprettes et aktivitetsfond hvor lokale lag og foreninger kan søke økonomisk støtte til sitt arbeide. Nesten all aktivitet innen kultur, idrett, tur og fritidsaktiviteter i kommunen foregår i regi av frivillige lag og foreninger. Vi ønsker at dette arbeidet skal utvides og det gjøres best ved å kunne få økonomisk støtte.

Trenger rehabiliteringsplasser
Høili nevner Bråset Bo- og omsorgssenter som en nøkkel i kommunens inntreden i samhandlingsreformen. Det har hun helt rett i, men hvor er sengepostene for rehabilitering? Røyken kommune har ingen sengeposter for rehabilitering på Bråset. Etter til dels store operasjoner må våre pasienter sendes rett hjem etter sykehusopphold. Venstre mener at dette burde ha vært på plass for lenge siden, men det må i alle fall på plass nå.

Tore Hogstad
Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**