Venstre satser på Lørenskog-skolene

Barna er det viktigste for alle foreldre, og de er også det viktigste for fellesskapet. Barna er fremtiden og skal bære samfunnet videre, skape verdier og ivareta trygghet. Venstre vil derfor satse på skolen. Dette er alle partier opptatt av, så hvilket parti skal man velge?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Solheim skole i Lørenskog

Solheim skole i Lørenskog

De fleste er enige i at den offentlige skolen er en god løsning. Elevene skal ha like muligheter, og få utvikle seg etter sine forutsetninger. Likhetsskole er imidlertid ikke det som er rettferdig for elevene, for at det skal være rettferdig må elevene forskjellsbehandles! Elever må få undervisning tilpasset sine forutsetninger. De som trenger det skal få utfordringer, og elever som trenger det skal få hjelp til å beherske de grunnleggende ferdighetene som er nødvendige i dagens samfunn. For eksempel har elever på ungdomsskolen mulighet til å følge noen fag på videregående skole. Dette ønsker Venstre å utvide, da dette er en god måte å sikre riktig utviklingstempo for enkelte elever.

For Venstre er karakterer et middel, ikke et mål i seg selv. De hjelper som veiledning og kartlegging. I siste instans brukes de som utvelgelse til høyere læreinstitusjoner. Men den læringen som kommer av indre lyst og motivasjon er av en annen kvalitet enn det en karakter klarer å motivere til. Dette krever en god skole og gode lærere!

Barn og unge tilbringer en meget stor andel av sitt liv på skolen. Vi plikter å gjøre alt vi kan for at dette skal være en positiv tid, og at de opplever utvikling og mestring. Den beste måten å gjøre skolen best mulig på er å sørge for at vi har gode lærere. Venstres løsninger er:
å gi lærerne etter- og videreutdanning
redusere skjemaveldet og byråkratiet for lærerne
sørge for nødvendige støttefunksjoner i skolen slik at læreren kan bruke tiden på elevene
rektor og lærer må gis større frihet til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev

Det sies at skolene skal ha rom for valgfrihet og lokal tilpasning, men hvordan den enkelte skole skal få til dette med så detaljerte planer og pålagte oppgaver er vanskelig å forstå. Skal vi få det ønskede mangfoldet og benytte lokale ressurser, må grepet på skolene løsnes opp. Lørenskog Venstre jobber for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**