Anne Margrethe Larsen på frokostmøte i Utdanningsforbundet

Agder Venstres førstekandidat i Vest-Agder, Anne Margrethe Larsen, deltok på frokostmøte i Utdanningsforbundet i Kristiansand fredag 19. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Utdanningsforbundets hjemmesider berømmer de det gode fremmøtet ved at så godt som alle partiene stilte med sine toppkandidater.

Møtet ble selvsagt preget av den spesielle situasjonen som hersker etter terrorhandlingene 22/7, og pressen var derfor ikke til stede.

Problemstillingene som Utdanningsforbundet ønsket å ta opp, passet som hånd i hanske til

Anne Margrethe Larsen

løsningene i Venstres utdanningspolitikk.

Anne Margrethe Larsen redegjorde for Venstres syn på viktige spørsmål som:

•Lærerne må bruke alt for mye av tiden til byråkrati og rapportering, på bekostning av undervisning
•Frafall i videregående skole
•Behov for etter- og videreutdanning, og kompetansutvikling av lærere
•Frafall av unge lærere fra skolen
•Vikarsituasjonen i den videregående skolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**