Høyre, Åros og den uteglemte raceparken

Bjørge Bøhn tegner i RHA et rosenrødt bilde av alt Høyre ønsker å gjøre for Åros de kommende fire årene. Det er fint at Høyre bryr seg om Åros, men Bøhn “uteglemmer” en sak som har engasjert svært mange: den planlagte gigantiske raceparken i Årosmarka. La meg minne om at det var Høyre som var en av pådriverne bak disse planene, skriver lokallagsleder Rebekka Borsch

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

Det var først etter massive protester fra befolkningen og et folkemøte arrangert av Venstre at planutvalget sa nei til utbyggingsplanene som ville ha båndlagt et areal på godt over 1000 mål og medført omfattende støybelastning for folk i Åros.

Vil Høyre bevare Årosmarka?
Derfor må jeg si at jeg ble litt forundret da jeg leste at Høyre vil bevare Årosmarka som rekreasjonsområde. Det å skulle bygge en motorsportbane med Formel-1-format i marka er vel ikke akkurat å bevare et rekreasjonsområde, eller? Men la gå, nå har jo også Høyre innsett at det planlagte anlegget var fullstendig overdimensjonert og ikke til kommunens beste. Og det er bra.

Ikke båthavn ved Åroselva
Når det gjelder utbygging av båthavn i Åros, mener Venstre at vi bør gå frem forsiktig. Røyken Venstre ønsker også flere båtplasser, men vi mener at området først bør kartlegges for å unngå tilfeldige utbygginger. Spesielt arealet rundt utløpet av Åroselva bør skånes for store inngrep. Åroselva er siste naturlig reproduserende lakseelv i Buskerud. Av hensyn til naturen bør vi planlegge nøye før vi går i gang med utbygging av båthavner.

Rebekka Borsch, leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**