Bruk din stemme

I forbindelse med valget 2011 har Ungdomsrådet i Bydel Grorud gjennomført kampanjen «Bruk din stemme». Målet er at flere unge skal bruke stemmeretten. Grorud er en av bydelene med lavest valgdeltakelse, spesielt hos unge velgere. Ungdomsrådet ønsker større engasjement blant unge og har spurt de ulike partiene hva de vil gjøre for ungdom. Her kommer svarene fra Grorud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1) Hvordan har dere brukt de siste fire årene for ungdom?
– Venstre sitter ikke i bydelsutvalget på Grorud. Lokallaget er likevel engasjert i spørsmål som angår unge i bydelen. Vi har kjempet for å få et ridehus på Nordtvet og vi markerte motstand til forslaget om nedleggelse av ungdomsklubben på Kalbakken sist høst. Med støtte fra Venstres bystyregruppe har vi bl.a. sørget for at 31 bussen går hele døgnet, sikret midler til Granittrock og Lillomarka Idrettspark.

2) Kan dere gi konkrete eksempler på ungdomsretta saker dere vil kjempe for om dere blir valgt?
– Se svar på spørsmål 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

3) Hvorfor skal unge mennesker stemme på deres parti?
– Venstre tar ungdom på alvor. Ungdom er i stand til å ta egne valg og bør ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg og samfunnet. Derfor ønsker Venstre å innføre stemmerett også for 16-åringer. Bydelen skal være et godt sted å bo for alle aldersgrupper.

4) Hvordan vil dere bedre fritidstilbudet for ungdom?
– Venstre vil samarbeide med andre bydeler om ungdomstiltak, for eksempel Rommen Scene og Stovner Rockeklubb. Venstre ønsker å styrke arenaer for barn og unge der det er rom for de som ønsker et alternativ til organiserte aktiviteter, samt styrke satsingen på frivillige organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid.

5) Synes dere Grorud har nok kulturarrangementer, og hva vil partiet deres gjøre for kulturlivet?
– Venstre vil prioritere frivillighetsmidler i bydelens budsjett og arbeide for at det etableres en kulturstasjon for Oslo musikk- og kulturskole i Groruddalen, kulturhus og kino, samt øke bibliotekenes åpningstid i bydelen og styrke bibliotekenes rolle som kulturinstitusjoner i bydelen.

6) Hva vil dere gjøre for at unge lettere skal finne jobb?
– Venstre vil styrke norskopplæringen for barn som ikke kan godt nok norsk, fordi godt norsk språk er en nøkkel til utdanning og arbeid. Venstre vil gjøre det lettere for ungdom å få lærlingeplasser og sørge for gode rammebetingelser for næringslivet, noe som vil stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser.

7) Vil deres parti stemme imot å legge ned fritidstilbud for ungdom i nærmiljøet?
– Ja. Venstre har programfestet at vi vil styrke det lokale kulturarbeidet, spesielt ungdomsklubbene. Grorud Venstre vil være spesielt opptatt av tiltak som kan styrke lokalsamfunnet. Kultur og idrett har her en nøkkelrolle.

8) Støtter dere at helsestasjonen for ungdom skal være åpen flere dager i uka?
– Ja. Det er viktig å tidlig kunne fange opp ungdom som sliter med ting på eller utenfor skolen. Venstre har også programfestet at vi vil styrke skolehelsetjenesten og PPT. Venstre vil sette helsestasjonene i bedre stand til å drive aktivt forebyggende arbeid og avskaffe køene i barne- og ungdomspsykiatrien.

9) Hvordan vil deres parti gjøre Grorud til en tryggere bydel?
– Venstre vil bygge ut barnevernets oppfølgingstjeneste og bydelenes arbeid mot ungdomskriminalitet ved å gi mer ressurser til Salto-koordinatorenes arbeidsområde. Venstre vil også forsterke samarbeidet mellom skole, barnevern og politi, og videreføre gatemeglingsprosjektet. Venstre vil bekjempe fattigdom og at alle som sliter med rusavhengighet får hjelp av en helhetlig tiltakskjede.

10) Hvordan vil dere jobbe for bedre klima og miljø i bydelen?
– Venstre har alltid vært miljøpartiet i Norge. Vi har kjempet for nedleggelse av Huken Pukkverk for å redusere trafikk, støy og luktplager. Venstre sikrer Markagrensa samtidig som den gjøres tilgjengelig for innbyggerne. Det er også Venstre som har kjempet fram lavere pris på månedskortet og økt frekvens på Vestli-banen.

11) Mange barn og unge kan ikke svømme i bydel Grorud. Vil dere støtte svømmetilbud for alle barn og unge i bydelen?
– Ja. Venstre har programfestet at vi vil styrke kravet til svømmeopplæring, slik at alle barn lærer å svømme før de avslutter fjerde klassetrinn.

12) Ungdomsrådet i bydel Grorud foreslår å ha åpen hall, et idrettstilbud for uorganisert ungdom, en gang i uka. Vil dere støtte dette?
– Dette er et godt forslag, men må ses i sammenheng med den generelle kapasiteten på idrettshaller i bydelen. Venstre har programfestet at kommunen skal legge til rette for fysisk utfoldelse og aktivitet for alle innbyggere. Venstre vil prioritere kultur- og idrettstilbud til barn og unge. (Se også svar til punkt 4.)

13) Grorud bydel trenger også et byomfattende ungdomstilbud (som Riverside, X-ray, og Motorsenter). Vil dere støtte et slikt tiltak i bydelen?
– Dersom det kommer et godt initiativ fra ungdom om et byomfattende tilbud i bydelen er det noe vi vil arbeide for. Venstre ønsker økt innflytelse fra barn og unge i bydelen og mener at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår.

Les mer:
Grorud Venstres bydelsvalgprogram 2011
Grorud Venstres bydelsvalgliste 2011
Grorud Venstres valgkampbrosjyre 2011
Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2011

V-logo med dekor

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**