Fosterdiagnostistikk – et valg for inkludering og mangfold

Det er både positive og negative sider ved ultralyd i uke 12. Legene som jobber med fostre vil ha ultralyd uke 12 for tidlig å kunne komme inn å redde barn som blant annet har hjertefeil eller er tvillinger med samme morkake. En annen konsekvens av dette blir at man får tidlig vite om barnet har andre sykdommer eller syndromer som Downs syndrom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Birgitte Hjertaas

Foto: Privat

Vi i Venstre støtter varmt individets mulighet til å velge, men vi kan ikke se bort fra at vårt samfunn også legger sterke føringer på vårt valg. I Danmark innførte de ultralyd ved uke 12 i 2006. Nå tar ca 80 % av de som har fått diagnosen Downs syndrom på fosteret abort. Jeg skjønner legene som ønsker ultralyd i uke 12, men jeg synes prisen er for høy. Jeg sliter med at så mange liv blir valgt bort fordi barnet ikke er som vi ønsker det.
Hvem skal velge hva som er rett og galt? Et umenneskelig valg for familien? Valgfriheten kommer i konflikt med etiske problemstillinger og vi blir påvirket av økonomiske og belastende årsaker til å velge abort.
En far sa en gang om datteren som var utviklingshemmet: " Det er ikke barnet som er problemet, men samfunnet rundt det". Her kommer vi inn som politikere og kan gjøre en god jobb for å forbedre det problemet. Vi kan ikke ha det som i Danmark hvor kommunene legger ut på hjemmesidene hvor mye det koster å ha et funksjonshemmet barn i kommunen. Det er mange som er blitt funksjonshemmet etter fødselen og må leve med disse tallene som alle får opplyst om. Vil vi ha det slik?
I noen land har de klart å få samfunnet tilrettelagt slik at belastningen for familien blir mindre. Antallet aborter reduseres kraftig. Dette skjer selv om man har ultralyd i uke 12. Vi må derfor jobbe for at samfunnet blir mer tilrettelagt og forenklet slik at det å få et funksjonshemmet barn ikke skal være et problem pga byråkrati og samfunnets holdninger.
Min erfaring som mor til et multifunksjonshemmet barn er at vi trenger menneskelig mangfold i samfunnet vårt. Vi må lære den oppvoksende slekt omsorg og respekt for alle mennesker. Min sønns klassekamerater lærte dette. De fikk med seg en erfaring som gjør dem til bedre mennesker, tør jeg påstå.
Ja, det var mange tunge tak og tunge stunder, men minnene jeg sitter igjen med etter at han døde, er de gode, for de var det mange av.
Venstre ønsker å bygge et mer inkluderende samfunn som er tilrettelagt for alle. Inkludering og mangfold er en fanesak for Venstre, uavhengig av hvilke løsninger man velger for fosterdiagnostikk.

Birgitte Hjertaas
6. kandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**