Byråkrati i skolen 2

I kveld skal Jone delta på skoledebatten på Tunballen skole. I den forbindelse tar vi opp igjen et aktuelt tema: “Byråkrati i skolen”. Denne gangen handler det om hva som hendte da Trine Skei Grande foreslo for stortinget å faktisk redusere byråkratiet i skolen med 25%.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande i Bokbyen ved Skagerrak

Foto: Jan Kløvstad

Skremt over økende skolebyråkrati

En undersøkelse utført av Utdanningsforbundet viser at 9 av 10 lærere mener det er blitt mer byråkrafti i skolen de siste årene.

– Regjeringen og Kristin Halvorsen er jo selv skolens største tidstyv. Lærere og rektorer drukner i nye rundskriv, forskrifter og lovendringer, sa Venstreleder Trine Skei Grande (V) til VG tidligere i år

– Regjeringen sier at den vil ta tidstyvene i skolen og gi lærerne mer tid med elevene. Samtidig har rødgrønne kunnskapsministere pålagt lærerne 148 nye rundskriv, forskrifter, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

– Byråkratiet er helt enormt. Venstre har løftet dette inn i Stortinget som en egen sak, sier Skei Grande til Aftenposten.

NRK Valg 2011: Skoledebatt med bl.a. Trine Skei Grande

Foto: NRK

Begrens byråkratiet med regelråd
– Vi mener det bør opprettes et eget regelråd som går gjennom alt papirarbeid lærerne gjør, med mål å kutte minst 25%. Idag handler alt om å gjøre ting formelt riktig. Hvis et barn blir mobbet premierer vi læreren for å loggføre det, men ikke for å ordne opp i det, sier Skei Grande.

Se NRKs skoledebatt i Trysil.

Skei Grande ba om å få en oversikt over hvile forskrifter og rundskriv som er blitt innført siden de rødgrønne overtok i 2005.

Skremt over økende byråkrati
Hun er skremt over den enorme produksjonen med papirer og pålegg som Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har dynget skolen ned med siden 2005.

– Jeg har snakket med flere lærere om denne typen rundskriv. Dette blir ikke lest. De har ikke kapasitet, sier Venstre-lederen.

Les også kommentar fra Ukeavisen Ledelse: Drukner i rundskriv.

Hun mener den enorme mengden pålegg fra sentralt hold er med på å gi lærere og skoleledere dårlig samvittighet.

– Dette er dårlig ledelse. Det burde være mulig å koke ned årets nye rundskriv til ti sider kombinert med en hyggelig julehilsen fra kunnskapsministeren til skolene, oppsummerer Skei Grande.

Foreslo sak i Stortinget
Trine Skei Grande foreslo som saksordfører for behandling av stortingsmeldingen om tidsbruk i skolen at det settes ned et eget regelråd som får i oppgave å kutte 25 prosent av dagens nivå på forskrifter, rundskriv og lovendringer, men det sa regjeringen nei til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**